Volvokoncernen – det andra kvartalet 2017

”Volvokoncernen ökade både försäljningen och lönsamheten under det andra kvartalet. Jämfört med det andra kvartalet förra året steg nettoomsättningen med 12% och uppgick till 88,4 miljarder kronor. Lönsamheten fortsatte att utvecklas bra med ett justerat rörelseresultat på 8,5 miljarder kronor (6,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7% (7,8). Samtliga våra affärsområden förbättrade sitt rörelseresultat. Kassaflödet i industriverksamheten var också starkt och uppgick till 11,9 miljarder kronor (6,9)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-news-interim-report-2017-q2

• Under Q2 2017 ökade nettoomsättningen med 12% till 88,4 miljarder kronor (78,9). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 6%.

• Det justerade rörelseresultatet uppgick till 8.540 Mkr (6.130), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,7% (7,8).

• Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 350 Mkr.

• Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 11,9 miljarder kronor (6,9).

• Nya fjärrtransportlastbilen Volvo VNL lanserad i Nordamerika.

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvogroup.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                              Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK                                                      Christer Johansson     031-66 13 34
405 08 Göteborg                                                                    Anders Christensson  031-66 11 91
Tel 031-66 00 00                                                                    Anna Sikström            031-66 13 36 
www.volvogroup.se                                                             

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 07.20.