Självstyrande Volvolastbil ska öka skörden för Brasiliens sockerrörsodlare

Volvo Lastvagnar har utvecklat en självstyrande lastbil som kan innebära ett betydande produktivitetslyft för de brasilianska sockerrörsodlarna. Lastbilen, som används för transport av nyskördade sockerrör, styrs med hög precision genom fälten för att inte skada de unga plantorna som ska bli nästa års skörd. Idag räknar man med att cirka fyra procent av skörden går förlorad på grund av att unga plantor körs över och marken pressas samman av fordonens tyngd. Det kan betyda tiotusentals dollar i uteblivna intäkter per bil och säsong.
1860x1050-news-sugar-cane-harvest

I Maringá, en timmas flygresa väster om São Paulo, producerar Usina Santa Terezinha-koncernen socker och etanol från egna sockerrörsodlingar. De vidsträckta fälten har den senaste säsongen utgjort testområde för en av Volvo Lastvagnars prototyplastbilar. Den har tagits fram för att undersöka hur automatiserad körning kan göra det möjligt att undvika skador på mark och grödor och därmed bidra till en högre avkastning. Potentialen för större skördar är betydande – upp till tio ton per hektar och år.

– Med hjälp av Volvo Lastvagnars lösning får vi möjlighet att öka produktiviteten, inte bara vid en skörd, utan under sockerrörsplantornas hela livscykel, som är fem till sex år, säger Paulo Meneguetti, Usina Santa Terezinhas Finance and Procurement Director.

Idag skördas sockerrören med hjälp av skördemaskiner och manuellt styrda lastbilar, som kör jämsides med varandra i låg fart. När en lastbil är fullastad och åker iväg för att tömma sin last, kör nästa upp i höjd med skördemaskinen för att upprepa samma procedur. Den stora utmaningen för lastbilsföraren är att hålla samma hastighet som skördemaskinen och samtidigt oavbrutet koncentrera sig på att köra i de gamla hjulspåren för att inte skada de plantor som ska bli nästa års skörd.

Volvo Lastvagnar har löst problemet genom ett förarstödssystem som automatiserar styrningen. Det säkerställer att lastbilen alltid håller exakt rätt kurs, både när den kör till, bredvid och bort från skördemaskinen, så att inga plantor körs sönder. Med hjälp av GPS-mottagare följer lastbilen en koordinatbaserad karta över sockerrörsfältet. Två gyroskopenheter ser till att inte bara framhjulen utan hela fordonet styrs med hög precision och att det aldrig avviker mer än 25 mm i sidled från den fastställda kursen.

Under pålastningen kan föraren välja att reglera hastigheten med hjälp av farthållare eller att gasa och bromsa manuellt. Genom att föraren avlastas från det koncentrationskrävande och uttröttande styrningsmomentet, blir det lättare att behålla fokus och arbeta mer avstressat och säkert under hela arbetspasset.

– Med den här lösningen kommer vi inom kort att kunna hjälpa våra kunder inom sockerrörsindustrin att öka sin produktivitet rejält. Samtidigt förbättrar vi förarnas arbetsförhållanden och säkerhet. Det kommer att göra arbetet attraktivare och underlätta rekryteringen av nya förare, säger Wilson Lirmann, President of Volvo Group Latin America. 

I sommar övergår forskningsprojektet till produktutvecklingsfasen, där fler fordon ska testas i fält. Därefter är steget till kommersiell introduktion inte långt. Redan i år kommer Volvo Lastvagnar att erbjuda sina kunder ett avancerat GPS-baserat kartläsningssystem som ger föraren betydligt bättre möjligheter att hålla kursen, även om själva styrningen fortfarande får skötas manuellt.

Den självstyrande lastbilen för sockerrörstransporter är ett av Volvo Lastvagnars forsknings- och utvecklingsprojekt inom autonoma fordon. För närvarande testas också bland annat en självkörande lastbil för gruvdrift i Kristinebergsgruvan i norra Sverige, och en självkörande sopbil i Göteborg. Syftet är att utvärdera hur lösningar med olika grad av automatisering kan bidra till högre produktivitet, bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet.

2017-06-08 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Klevenfeldt
PR and Social Media Director
Volvo Trucks
Tel: 031 322 1106; email: fredrik.klevenfeldt@volvo.com

Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=uOpjtz0Hluo&feature=youtu.be

För mer information besök också Volvo Trucks hemsida: http://www.volvotrucks.com/en-en/home.html 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.volvogroup.se.

LADDA NER