Vetenskapsfestivalen på Volvomuseet

När Sveriges största kunskapsfest, Vetenskapsfestivalen, drar igång i Göteborg idag bidrar Volvokoncernen med ett fullspäckat program på Volvomuseet för skolelever.
Volvomuseets entre

Vetenskapsfestivalen i Göteborg räknas som ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Syftet med festivalen är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap samt att uppmuntra till högre studier.

Runt om hela staden arrangeras flera hundra programpunkter och målet är att de ska vara så enkla och tillgängliga som möjligt.

Volvomuseet, i Arendal utanför Göteborg, bjuder Volvokoncernen på ett specialprogram med utställning för högstadieungdomar. Utställningen består av tre stationer: Säkerhet, Uppkopplade fordon och Utbildning och framtid. Dessutom kommer ungdomarna att få en allmän guidning på museet för att få en inblick i Volvos historia.

Utställningen är ett samarbete mellan Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och den samägda gymnasieskolan GTG (Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium). Ett av syftena är att väcka intresse bland högstadieungdomarna för teknik som ett framtida yrkesval.

Vetenskapsfestivalens program

Program