3D-utskrift med sand sparar tid och kostnader

På Volvokoncernens motorfabrik i Skövde är en 3D-sandskrivare det senaste tillskottet i fabriken. Den har reducerat ledtiderna och kostnaderna för att tillverka prototyper.
3D-utskrift med sand sparar tid och kostnader

Till skillnad från de flesta 3D-skrivare som producerar plast- eller stålobjekt genererar den här sandskrivaren objekt med hjälp av 0,3 mm tjocka lager av sand och lim. Slutprodukten i processen är en ”kärna” som används för gjutning av komponentprototyper.

Den nya processen använder både metallgjutning och 3D-sandutskrift, vilket innebär att en av de mest traditionella tillverkningsmetoderna används i kombination med en av de mest moderna och högteknologiska.

Detta har visat sig vara en vinnande kombination. Sandskrivaren används nu i ett brett urval av projekt inom Volvokoncernen. Sex månader efter installationen har de förkortade ledtiderna redan resulterat i påtagliga kostnadsbesparingar.

En annan stor fördel är att sekretessen blir högre när prototypprocessen sköts helt internt. Med en 3D-skrivare är det också relativt enkelt att göra

konstruktionsjusteringar för att se vilken effekt en viss konstruktion får i verkligheten.

– När vi konstruerar en reservdel eller en motorkomponent kan vi utföra en hel del arbete med hjälp av digital simulering, men det är inte förrän vi faktiskt tillverkar objektet som vi ser det verkliga resultatet. Först då vet vi om prototypen beter sig precis som den ska, säger Carljohan Johansson, processingenjör, Powertrain Production,  på fabriken i Skövde.

Tillsammans har dessa fördelar skapat en större efterfrågan på det arbete som teamet utför.

– Det är såklart roligt, men vårt team går nästan på knäna just nu eftersom vi får så många förfrågningar.

I projektteamet ingår också de två operatörerna Lars Widhensparr och Johan Arvidsson, som båda har arbetat på fabriken i 19 år.

Även kollegan Johan Arvidsson uppskattar arbetet i den nya konstellationen och med den nya tekniken.

– Det här är riktigt kul. Det är avancerad teknik och känns som framtiden. För att utföra det här arbetet måste man vara noggrann och detaljinriktad. Det finns en hel del utmaningar och vi måste förbättra processerna. Vi arbetar på att minimera mängden överflödig sand i processen. Det återstår en hel del jobb, men det känns som att möjligheterna är i det närmaste obegränsade.

Innan teamet installerade 3D-sandskrivaren samarbetade man med leverantören för att minska graden av giftighet i de kemikalier som används i limblandningen.

– Ur ett projektperspektiv har vi arbetat en hel del med miljöfrågor. Ända från början var vi tydliga med att vi behövde ha en så miljövänlig process som möjligt, som inte innehåller kemikalier som finns med på Volvokoncernens grå eller svarta lista.

Vi är väldigt stolta över att ha nått ända fram, säger Erika Genberg, projektledare för gjutprojekt, Powertrain Production.