Stora fördelar med ny skärvätska i produktionen

Genom att byta ut en enda skärvätska i produktionen har både kvaliteten och arbetsmiljön på Volvokoncernens fabrik i Skövde förbättrats. Samtidigt har besparingen blivit nära en miljon kronor per år.
Stora fördelar med ny skärvätska i produktionen

Tommy Hassel är teknisk expert på processvätskor på Volvokoncernens motorfabrik i Skövde och han ser bara fördelar med den nya skärvätskan.

- Att byta ut den hjälper oss att minska miljöpåverkan och visar också att Volvokoncernen verkligen engagerar sig för att förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare, säger han.

Skärvätskan används för att spola bort smuts och spån samtidigt som den kyler ner maskinerna i tillverkningsprocessen. De tidigare vätskorna innehöll hälsofarliga biocider. Nu byter fabriken succesivt ut dem mot vätskor som inte innehåller några biocider alls. Istället används en ny teknik där det skapas en miljö där bakterierna inte trivs.

Tack vare nya rutiner har den nya bättre lösningen, förutom bättre arbetsmiljö, även lett till stora besparingar.