Nya lastbilar från Volvo kör på gas

Volvo Lastvagnar introducerar nu tunga Euro 6-lastbilar som kör på flytande naturgas eller biogas. Lastbilarna kan minska koldioxidutsläppen med 20–100 procent. Volvo Lastvagnars tydliga fokus på ny, energieffektiv teknik för gasdrivna fordon gör det möjligt att minska miljöpåverkan från tunga regionala transporter och fjärrtransporter väsentligt.
1860x1050PR VolvoFH hill Spain

– Vi ser LNG, flytande naturgas, som ett långsiktigt förstahandsalternativ till diesel, både för regionala transporter och fjärrtransporter där bränsleeffektivitet , nyttolast och produktivitet är avgörande. Med en högre andel biogas kan miljöpåverkan minskas betydligt mer. I stadsmiljö kommer de elektrifierade fordonen att spela en större roll i framtiden. Där är räckvidden inte är lika avgörande. Vår vision är att lastbilar från Volvo ska bli utsläppsfria, men det finns ingen enskild lösning för att nå dit, utan snarare flera parallella lösningar. LNG är en av dem, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationsdirektör på Volvo Lastvagnar.

De nya lastbilarna, Volvo FH LNG och Volvo FM LNG, kan köras antingen på biogas, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 100 procent, eller naturgas, vilket minskar koldioxidutsläppen med 20 procent jämfört med diesel. Statistiken syftar på utsläppen från fordonet under användning, från tank till hjul.

Jämfört med de befintliga gasdrivna lastbilarna på marknaden förbrukar Volvo Lastvagnars nya fordon 15–25 procent mindre bränsle. För att kunna ge lastbilarna största möjliga räckvidd kör de på LNG.

– Våra nya lastbilar som kör på flytande naturgas eller biogas har en betydligt mindre miljöpåverkan än diesellastbilar. De är dessutom mycket bränsleeffektivare än de gasdrivna lastbilar som finns på marknaden i dag. Det gör gasen till ett funktionellt alternativ till diesel – även för tunga fjärrtransporter, säger Mats Franzén, produktchef för Volvo Lastvagnars motorer.

Volvo Lastvagnar samarbetar med gasleverantörer och kunder för att bygga ut LNG-infrastrukturen i Europa. Utvecklingen har politiskt stöd i många länder och från EU. En strategi för att bygga ut LNG-infrastrukturen ingår också i EU-kommissionens och medlemsstaternas åtgärdspaket för att säkra Europas energiförsörjning på sikt.

För mer information om de nya lastbilarna, bland annat en film, gå in på: http://www.volvotrucks.com/en-en/home.html 

2017-10-03

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Strandhede PR- & Marknadskommunikationsansvarig Sverige,

tel: 031-323 37 15, e-post: jan.strandhede@volvo.com.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

LADDA NER

171003-ab-volvo-LNG-swedocx Format PDF Size 40 KB