Wellpapp är inte avfall, det är förpackningsmaterial

Initativet att ge wellpapp nytt liv som förpackningsmaterial har resulterat i besparingar och ökad hållbarhet i vårt distributionscenter i Byhalia, USA.
Wellpapp är inte avfall, det är förpackningsmaterial

I ett distributionscenter som Byhalia, på närmare 10.000 m2 med 130.000 linor mottagning, borttagning och förpackningsprocesser är mycket av avfallet som genereras wellpapp. Men tack vare ett initativ av Volvo Production System specialisten, Hector De Graft Johnson, kan wellpappen nu återanvändas i form av förpackningsmaterial som tas fram direkt i fabriken.

Det var i Mars förra året som Hector reagerade på alla sopkärl som var överfulla av wellpapp när han gick sin dagliga rond.

“Då frågade jag vår Business Control Manager hur mycket pengar vi lägger på att ta hand om allt avfall, “ säger Hector.

Det blev tydligt att mycket pengar gick åt till att ta hand om material som skulle till återvinning, men som hade kunnat återanvändas direkt på plats.

“Det mesta av vårt avfall var inte avfall, utan wellpapp,” säger Hector.

Han såg möjligheten att omvandla wellpappen till förpackningsmaterial för utgående transporter och på så sätt erstätta en del av det dyra kraftpappret. Det startades en pilot för att pröva och se om det var möjligt. Under piloten använde kollegan Chris Hogan en mindre rivningsmasking för att skapa det nya packningsmaterialet.

“Resultatet blev bra och kunderna var nöjda med förpackningsmaterialet,” säger Hector.

Förutom att materialet resulterade i ökad hållbarhet och besparningar så resulterade det också i färre skadeanmälningar vid transporter som lämnat Byhalia. I år har en större maskin blivit installerad och det nya sättet att återanvända wellpapp till förpackningsmaterial är nu en del av det dagliga arbetet.

“Detta projektet har verkligen gjort en skillnad för koncernen och våra kunder, det är ett utmärkt exempel på vårt fokus på ständiga förbättringar satt i verket,” säger Onur Orcus, tidigare platschef på distrobutionscentrat i Byhalia.

Vårt ständiga förbättringsarbete är en hörnsten inom Volvokoncernen, alla uppmanas att ständigt försöka hitta nya bättre arbetssätt.