Volvokoncernen – det första kvartalet 2018

”Under det första kvartalet ökade Volvokoncernen sin nettoomsättning med 16% till 89,1 miljarder kronor med bra efterfrågan i de flesta marknader världen över. Vårt rörelseresultat uppgick till 8,3 miljarder kronor (6,8), motsvarande en marginal på 9,3% (8,9). Lönsamheten inom Anläggningsmaskiner fortsatte att förbättras kraftigt medan Lastbilar var på samma nivå som föregående år. Det är ett bra resultat, men vi är ändå inte nöjda”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2018-q1
  •  Under Q1 2018 ökade nettoomsättningen med 16% till 89,1 miljarder kronor (76,9). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 19%.
  •  Både det justerade och rapporterade rörelse-resultatet uppgick till 8.297 Mkr (6.834), motsvarande en rörelsemarginal på 9,3% (8,9).
  •  Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 730 Mkr.
  •  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 1,5 miljarder kronor (1,5).
  •  I april premiärvisade Volvo Lastvagnar sin nya, helt elektriska medeltunga lastbil Volvo FL Electric.

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790        Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations                                            Christer Johansson 031-66 13 34
405 08 Göteborg                                              Anders Christensson 031-66 11 91
Tel 031-66 00 00                                               
www.volvogroup.se                                          

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 07.20.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.