Volvokoncernen säljer majoritetsandel i WirelessCar

Volvokoncernen har idag undertecknat ett avtal om att sälja 75,1% av aktierna i sitt helägda dotterbolag WirelessCar till Volkswagen Group. Försäljningspriset uppgår till 1,1 miljarder kronor. När försäljningen slutförs kommer den att resultera i en positiv påverkan på rörelseresultatet på cirka 1,5 miljarder kronor samt en positiv kassaflödeseffekt på 1,1 miljarder kronor. Försäljningen beräknas kunna slutföras under det första halvåret 2019.
Volvokoncernen säljer majoritetsandel i WirelessCar

WirelessCar erbjuder tjänster och lösningar för uppkopplade personbilar till globala bilproducenter.

– Vi är fast beslutna att behålla vår position som ledare inom uppkopplade fordon och tjänster. Det här avtalet gör det möjligt för oss att fullt ut fokusera våra resurser och aktiviteter inom det här området på kommersiella fordon, säger Jan Gurander, vice vd för Volvokoncernen.

WirelessCar har över tre miljoner uppkopplade bilar över hela världen och intäkterna för 2018 beräknas uppgå till cirka en halv miljard kronor. WirelessCar är baserat i Göteborg, med kontor i USA och Kina.

Slutförandet av affären förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännande.

19 december, 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, tel 076 553 7229

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2017 omsatte Volvokoncernen cirka 335 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release