Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 490.000 A-aktier till sammanlagt 490.000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Changes in volvos management

Den 28 december 2018, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 478 105 829 A-aktier och 1 650 314 391

B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 643 137 268,1 baserat på antalet registrerade aktier.  

28 december 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Claes Eliasson, 031-323 72 29. 

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2017 omsatte Volvokoncernen cirka 335 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 13.00 CET.

LADDA NER

Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter