Eric Elzvik föreslås som ny styrelseledamot i AB Volvo

Valberedningen i AB Volvo föreslår att Eric Elzvik väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 5 april 2018. Valberedningen föreslår också omval av ordförande Carl-Henric Svanberg samt av ledamöterna Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Håkan Samuelsson och Helena Stjernholm. Lars Westerberg har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår vidare att Deloitte AB väljs till revisor för en fyraårsperiod.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Eric Elzvik, 57, har innehavt positionen som Group CFO på ABB mellan 2013 och 2017. Han inledde sin gedigna karriär på ABB 1984 och har innehavt ett antal ledande befattningar inom ABBs finansfunktion i Sverige, Singapore och Schweiz, såsom CFO för divisionerna Discrete Automation & Motion och Automation Products samt även som chef för Mergers & Acquisitions and New Ventures och som chef för Corporate Development. Eric Elzvik sitter idag i styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sverige, Landis+Gyr Group AG, Schweiz och Global Gateway South, USA.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Valberedningen i AB Volvo består av representanter för tre av bolagets största ägare, som tillsammans representerar 11,3 procent av de utestående aktierna och 33,5 procent av de utestående rösterna, och styrelsens ordförande. De ledamöter som representerar de största ägarna är Bengt Kjell, representant för AB Industrivärden, Yngve Slyngstad, representant för Norges Bank Investment Management samt Pär Boman, representant för Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen.

23 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta: Bengt Kjell, valberedningens ordförande, telefon:0705-94 53 98.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018