Renault Trucks börjar sälja eldrivna lastbilar nästa år

Renault Trucks, som ingår i Volvokoncernen, ska lansera en serie ellastbilar under 2019. Renault Trucks drar nytta av de erfarenheter företaget tillsammans med sina kunder gjort under tio års testning av eldrivna lastbilar i verkliga förhållanden. De nya, helt eldrivna lastbilarna ska användas i stadsmiljöer och stadsnära områden.
Renault Trucks börjar sälja eldrivna lastbilar nästa år

Elektromobilitet är hörnstenen i Renault Trucks strategi för att lyfta fram hållbara transporter i städerna.Fordon med noll utsläpp bidrar till att förbättra luftkvaliteten, begränsa klimatförändringen samt minska trafiktätheten eftersom de kan utföra bullerfria leveranser under mindre trafikerade tider på dygnet. I framtiden kommer eldrivna lastbilar vara oumbärliga vid körning i stadskärnor.

Renault Trucks har sedan 2009 gjort stora investeringar i forskning och utveckling på området elektromobilitet, och förtaget har genomfört omfattande fälttester tillsammans med sina kunder. Tester i verkliga förhållanden med olika typer av prototyper av helt eldrivna lastbilar i 12–16-tonssegmentet har genomförts i samarbete med Speed Distribution for Guerlain, Stef for Carrefour, Nestlé och Delanchy-koncernen. Detta har gett Renault Trucks viktig information och erfarenhet om prestanda under olika användningsförhållanden, batterikapacitet, användning av laddstationer och specifika underhållskrav för eldrivna lastbilar.

Utöver dessa experimentfordon har en 4,5-tons eldriven lastbil från Renault Trucks, Maxity Electric, funnits på marknaden sedan 2010.

– Tack vare våra kommersiella erfarenheter med Maxity Electric har vi kunnat etablera ett snabbt och effektivt nätverk för att sälja, serva och reparera elfordon, förklarar François Savoye som är ansvarig för Renault Trucks energieffektivitetsstrategi.

– Dagens elfordon är en konkurrenskraftig lösning, vilket inte var fallet 2010, säger han.

Vid sidan om det hårda arbetet med att förstå kundernas användningsområden och marknadskrav kan Renault Trucks också dra nytta av de imponerande resurser som Volvokoncernen har att erbjuda. Renault Trucks har tillgång till beprövad teknik och kan utnyttja synergierna mellan olika enheter inom koncernen som arbetar med utveckling av helt eldrivna fordon, till exempel bussar. Dessa stordriftsfördelar har gett Renault Trucks möjlighet att lansera ett kostnadseffektivt fordonsprogram under 2019.

En särskild monteringslinje för helt eldrivna lastbilar håller nu på att installeras i Frankrike på Renault Trucks fabrik i Blainville-sur-Orne i Normandie.