Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 192 A-aktier till sammanlagt 192 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Den 31 januari 2018, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 479 975 316 A-aktier och 1 648 444 904 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 644 819 806,4 baserat på antalet registrerade aktier.

31 januari 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, 031-323 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 13.00 CET.