Pilot Plant bygger kompetens för framtiden

För två år sedan gick startskottet för Volvo Cab Competence Center i Umeå. Nu tas nästa steg i utvecklingen av kompetenscentret med ett nytt, högteknologiskt Pilot Plant, en investering på 32 miljoner kronor.
Mona Edström Frohm

-Volvo Cab Competence Center i Umeå ska stödja utvecklingen av nya produktkoncept och tillverkningsteknologier och stärka Volvokoncernens förmåga att tillverka framtidens lastbilshytter på ett rationellt sätt och med högsta kvalitet. Vårt nya Pilot Plant kommer att vara en viktig del i detta arbete, säger Mona Edström Frohm, platschef på Umeåfabriken.    

Pilot Plant är ett förkommersiellt produktionssystem som använder ny produktionsteknologi och kan producera små volymer av nya teknologibaserade produkter. Syftet är att bygga kompetens om den nya tekniken men även skapa förutsättningar för samarbete över hela Volvokoncernen.

-Under 2017 har medarbetare från Umeåfabriken fungerat som support till  Volvofabriker i Brasilien, Thailand, Ryssland, USA och Tuve Sverige. Men de kommer också till oss för att lära. Pilot Plant skapar nya möjligheter för utbyte och utveckling vilket känns fantastiskt roligt, säger Mona Edström Frohm.

Umeåfabrikens Pilot Plant blir en naturlig mötesplats mellan teknik, forskning och tillverkning. Det nära samarbetet med Umeå universitet och nyckelleverantörer lokalt och globalt, stärker fabriken och  kompetenscentret ytterligare.

-Vi strävar efter ett kontinuerligt och långsiktigt kompetensutbyte med såväl universitet som nyckelleverantörer.  Ett utbyte som vässar våra kompetenser ytterligare säger Mona Edström Frohm. Att det finns kompetens i världsklass lokalt i regionen är i detta perspektiv viktigt och främjar såväl Volvokoncernens som regionens utveckling.

Inom Volvo Cab Competence Center finns ett flertal pågående teknik- och utvecklingsprojekt som till exempel ”Den virituella tvillingfabriken”, ”Smarta textilier” och ”Realtids-automatiserat system för kvalitetsinspektion av målade hytter”.

Titta på videon med Valery Le Goff, VP Manufacturing Engineering and Cab Competence, när han berättar mer om Pilot Plant.