De fick jobb tack vare Jobbsprånget

Ramya Kumar och Bashar Alsuliman har fått anställning på Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå efter att de gått praktikprogrammet Jobbsprånget på samma företag. -En fantastisk möjlighet, säger Ramya Kumar.
De fick jobb tack vare Jobbsprånget

I dagsläget tar det fem till tio år för en nyanländ akademiker att få jobb i Sverige (enligt Svenskt Näringslivs rapport ”Utbildningsfällan”). Praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har dock på kort tid vuxit fram som en mycket snabbare metod för att föra ut denna grupp på arbetsmarknaden.

-Vi talar om fem månader istället. En förberedande process, därefter fyra månaders praktik och sedan i många fall anställning, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget.

Lisbeth Wretling, HR Business Partner för Jobbsprångspraktikanterna på Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå, är mycket nöjd.

-Det har varit mycket positivt att möta kompetenta människor från andra länder som till och med lett till anställningar, säger hon.

En nyckel till programmets goda resultat är att det förenklar för arbetsgivare att ta emot nyanlända akademiker. Samtidigt matchar Jobbsprånget arbetsgivarnas behov med kompetensen och erfarenheten hos nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Redan deltar över 150 arbetsgivare på 45 orter. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjlighet att fylla kompetensgap med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden. Praktiken sker på engelska och svenska.

Hittills har cirka 200 nyanlända akademiker gått programmet, varav 89 personer påbörjat sin praktik under tidigare programterminer. Praktiken anpassas efter de nyanländas erfarenhet och akademiska nivå.

-Praktik fungerar! Resultatet av vår interna undersökning visar att sju av tio gick vidare till arbete efter sin praktik, berättar Alexandra Ridderstad.

Modellen har lyfts av såväl stat som näringsliv. Jobbsprånget tilldelades vid höstbudgeten i år 55 miljoner kronor från regeringen, och har även fått betydande medel från Wallenbergstiftelserna.