Borås blir centrum för testkammare i världsklass

I en värld med mer och mer elektronik är det ett måste att fordonen inte stör varandra bland alla elektromagnetiska fält. Volvokoncernen ska säkra det genom prov i en ny testkammare i världsklass, Awitar i Borås.
Borås blir centrum för testkammare i världsklass

-EMC, electromagnetic compatibility, har varit viktigt i många år. Men den gamla provkammaren vi använder uppfyller inte behoven för våra framtida fordon, säger Magnus Nilsson, chef för elprovning i Volvokoncernens organisation för teknik- och produktutveckling.

Den nya testkammaren i Borås är större och därför är också det möjligt att testa större och tyngre fordon. Det har stor betydelse för koncernen som är i behov av att göra tester både på lastbilar, bussar, stora anläggningsmaskiner och ibland också båtmotorer från Volvo Penta.

-Den nya provkammaren är också en förutsättning för att vi ska kunna testa funktioner som är nödvändiga för utvecklingen av fordon som är eldrivna, automatiserade och uppkopplade både till andra fordon och till infrastrukturen. Vi måste säkra att våra fordon kan hantera vilken elektromagnetisk miljö som helst och att den elektroniska utrustningen i våra fordon inte stör andra funktioner. Både våra egna fordon och andra funktioner i samhället, säger Magnus Nilsson.

I den nya kammaren blir det möjligt att testa fordonet i ett bredare frekvensområde och det är också bättre anpassat för att testa effekterna av trådlös kommunikation.

Awitar-kammaren är 28 meter lång, 18 meter bred och tolv meter hög. Awitar ägs av det svenska forskningsinstitutet RISE och testkammaren kommer att användas av flera av de svenska fordonsindustrin som Volvokoncernen och Volvo Personvagnar.

-En positiv sak som följer med att vi delar provkammaren med andra företag är att vi bygger ett kompetenscenter och lär av varandra, säger Magnus Nilsson.