Ett öppet sinne viktigt för Patrícia

Patrícia Costa, teamledare på Volvo do Brasil, gillar att arbeta med människor och mest stolt är hon över sitt team. -Jag är stolt över att ingå i en engagerad och sammansvetsad grupp som fokuserar på kvalitet och säkerhet, och i förlängningen lever upp till Volvokoncernens värderingar i produktionen.
Ett öppet sinne viktigt för Patrícia

Patrícia Costa arbetar som teamledare på buss- chassimonteringen på Volvo do Brasil i Curitiba tillsammans med sju operatörer.

- Mitt jobb är att se till att teamet har allt de behöver. Varje dag har vi ett möte i fem minuter på linen, då vi bland annat tar upp säkerhets- och kvalitetsfrågor. Jag hanterar också utbildningsplaner, uppdaterar arbetsrutiner och liknande.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?
– Den största utmaningen är människorna, att se allas olikheter och samtidigt se till att alla arbetar med säkerhet och kvalitet i fokus.

Hur påverkas ditt jobb av ny teknik?
– Det gäller att ha ett öppet sinne och vara redo att lära sig nya saker. Här är internutbildning en viktig del. Tekniken utvecklas och det måste vi också göra. I min roll som teamledare spelar ny kommunikationsteknik en viktig roll. Med en mobiltelefon i handen kan jag dela och ta emot information oavsett var jag befinner mig. Det gör arbetet lättare och mer dynamiskt. En annan fördel, men också utmaning, är ständigt förändrade arbetsrutiner. Med den snabba tekniska utvecklingen är det svårt att förutse hur arbetsplatsen kommer att se ut i framtiden.

Vilken av Volvokoncernens värderingar betyder mest för dig?
– Alla värderingar är viktiga och nödvändiga för vår konkurrenskraft, men framgång för kunden är synonymt med ökad sysselsättning och produktion på monteringslinen. Passionen håller mig motiverad och lycklig på jobbet.

Vad gör du när du inte arbetar?
– Måndag till fredag är jag på gymmet för att styrketräna eller gå på olika pass. Jag går också gärna på konsert eller bio och på helgerna umgås jag med familj och vänner. Vi har ofta barbecue. Att umgås med familj och vänner eller träna handlar i grunden om samma sak – interaktion. Jag arbetar med människor och måste kunna kommunicera.

Är du också intresserad av att arbeta inom Volvokoncernen? Här hittar du jobben.