Ingenjör för en dag

Det är fortfarande ovanligt att unga kvinnor i Indien väljer att bli maskiningenjörer. För att ändra på det arrangerade Volvokoncernen i Bangalore nyligen evenemanget Mechanical Engineering Experience for Girls.
Ingenjör för en dag

”Det är bara killar som är maskiningenjörer, inte tjejer”. Detta är en av kommentarerna som Volvokoncernen fick från eleverna på Kendriya Vidyalaya DRDO-skolan i Bangalore när de genomförde en undersökning för att ta reda på varför det är så få kvinnor som vill bli maskiningenjörer.

– I undersökningen kunde vi se att de flesta kvinnliga eleverna inte har en korrekt bild av vad en maskiningenjör faktiskt gör. De tror att det är ett fysiskt jobb som handlar om att reparera saker och att karriärmöjligheterna är dåliga, säger Sonia Almeida Soares, HR Business Partner, Volvokoncernen i Bangalore.

För att råda bot på de här missuppfattningarna ordnades evenemanget Mechanical Engineering Experience for Girls. 42 elever och två lärare från Kendriya Vidyalaya DRDO- skolan besökte både Volvos kontor i Bangalore och Volvo Trucks monteringsfabrik i Hoskote.

Eleverna var från årskurs 11, och måste därför snart välja ett område att specialisera sig på inför kommande år – ett val som kan bli avgörande för deras framtida karriärval.

– När vi har tjänster lediga på junior- och mellanhög nivå är det alltid väldigt få kvinnliga sökande. Vi rekryterar även direkt från universiteten,men det är väldigt få kvinnor som tar examen i maskintekniska ämnen, säger Sonia Almeida Soares.

Sowmya Rao, Lead System Design Engineer, är en av få kvinnor som jobbar med maskinteknik på Volvo i Bangalore. Hon har jobbat där sedan 2012, då hon blev rekryterad direkt från universitetet.

– I Indien är det vanligt att det bara är två eller tre kvinnor i en klass med 100 maskinteknik studenter. Kvinnor i Indien väljer inte maskinteknik i första hand eftersom de inte kan tillräckligt mycket om området, säger hon.

Sowmya Rao och Sonia Almeida Soares är två av de 15 kvinnliga medarbetare som arrangerade studiebesöket.

– Jag valde maskinteknik för att jag alltid har varit fascinerad av hur saker och ting fungerar och hur de är byggda. Sedan jag började på Volvokoncernen har jag haft jättebra mentorer och fått jobba med många olika typer av människor. Jag känner mig väldigt stolt när jag får se något som jag själv har ritat bli till färdig produkt och det vill jag berätta om för ungdomarna.Jag vill att de ska förstå hur givande det kan vara att jobba som maskiningenjör, säger Sowmya Rao.

Tanken är att det här och liknande evenemang i framtiden ska bidra till att förändra unga kvinnors syn på yrket så att fler väljer att läsa till maskiningenjör.

– Genom att vända oss till eleverna på det här sättet, och till lärarna, som har en viktig rådgivande roll när eleverna ska välja yrkesbana, vill vi få fram nya ambassadörer för maskiningenjörsyrket, säger Sonia Almeida Soares.

Är du intresserad av att arbeta inom Volvokoncernen? Här kan du hitta ditt framtida jobb.