AB Volvo publicerar Års- och hållbarhets-redovisning 2017

Volvokoncernen publicerade idag Års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 på www.volvogroup.com.
1860x1050-annual-report-2018

Under temat lönsamhet och innovation beskriver rapporten strategin och aktiviteter som bidragit till att 2017 blev ett rekordår för Volvokoncernen när det gäller omsättning och lönsamhet. Rapporten belyser också Volvokoncernens starka ställning inom nya teknologier som elektromobilitet, automation och uppkopplade fordon samt ger en beskrivning av de nya produkter som lanserades under 2017.

Hållbarhet är kärnan i Volvokoncernens mission, att driva välstånd genom transportlösningar, och är också en integrerad del i rapporten. Års- och hållbarhetsredovisningen ger också en inblick i hur Volvokoncernen skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter samt för samhället som i stort.

Volvokoncernens GRI-index (G4) publicerades också.

13 mars, 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Joakim Kenndal, Volvokoncernens mediarelationer, +46 31 323 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se 


Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

LADDA NER

Årsredovisning-2017--PDF- Format PDF Size 8 MB