Volvokoncernen har ingått ett avtal om att sälja ett kinesiskt dotterbolag som innehar aktier i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock

Volvokoncernen har ingått ett avtal om att avyttra ett kinesiskt dotterbolag, som innehar 25,2% av aktierna i det kinesiska bolaget Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd (NHL) för cirka 0,9 miljarder kronor. Transaktionen förutsätter godkännande från berörda myndigheter och kan sägas upp av endera parten om kontrollförfaranden eller förändringar i regler eller lagar förhindrar parterna från att slutföra transaktionen. Avyttringen förväntas ge upphov till en reavinst på cirka 0,7 miljarder kronor, vilken kommer att påverka Volvokoncernens rörelseresultat när transaktionen slutförs. Slutförande av transaktionen förväntas ske inom sex månader.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Försäljningen kommer påverka koncernens kassaflöde och finansiella nettoställning positivt med cirka 0,9 miljarder kronor vid affärens genomförande. NHL, som är noterat på Shanghaibörsen, tillverkar och säljer bland annat tipptruckar till gruvindustrin. Volvo Construction Equipment kommer fortsätta sälja komponenter för produktion av tipptruckar till NHL även efter avyttringen.

2018-03-26

Journalister som vill ha ytterligare information kontakta Joakim Kenndal, Volvo Group, Mediarelationer, tel 031-323 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.