Renault Trucks på uppdrag i Uganda

Sedan 2012 har Renault Trucks försett Förenta Nationernas Livsmedelsprogram(WFP) med utbildningar och en mobil verkstad för att hjälpa organisationens mekaniker i Afrika att underhålla och reparera organisationens lastbilar.
Renault Trucks på uppdrag i Uganda

Förenta Nationernas Livsmedelsprogram är en organisation som bekämpar svälten i världen. . Under de senaste fem årens samarbete har Renault Trucks erbjudit utbildningar i verkstadsledning, hantering av fordonsparken, underhåll och utbildning av lärare. Sammanlagt har Renault Trucks anordnat 15 utbildningstillfällen för över 190 WFP-anställda i flera olika länder, däribland Kongo-Kinshasa, Etiopien och Sierra Leone.

Det sista utbildningstillfället ägde rum i november 2017 i Uganda – ett land där WFP ger livsmedelsbistånd till 1 300 000 människor. I huvudstaden Kampala deltog nio WFP-anställda från sju närliggande länder i den fem dagar långa ”utbildningen för lärare”, för att lära sig att på egen hand utbilda sina lokala team.

Det var första gången som samarbetschefen Julie Marconnet hade möjlighet att delta i en utbildning. Hon förde dagbok om sina upplevelser: En vecka full av möten, workshops och lokala upptäckter, som avslutades med diplomutdelning.

I efterhand reflekterar Julie över sin resa: ”Genom att resa till Uganda fick jag chansen att utforska WFP:s arbete ute på fältet och verkligen uppskatta betydelsen av vårt samarbete. Jag har arbetat med det här projektet i över fem år, så det var verkligen fantastiskt att få träffa och prata med deltagarna och se att vårt arbete verkligen bidrar till att förbättra WFP:s fordonsparkl. För mig personligen var de här fem dagarna fulla av givande möten, exempelvis med WFP-personalen från känsliga projekt i länder som Afghanistan, Sudan och Haiti. Dessa formella och informella diskussioner hjälpte oss att fördjupa vår relation med Förenta Nationernas Livsmedelsprogram.”

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility).