Framgång för kunden viktigt för Terry

Terry Hock har haft olika roller och upplevt många förändringar genom åren på Volvo CE-fabriken i Shippensburg, men en sak förändras aldrig. -Det har alltid varit en bra arbetsplats med många fantastiska människor. Alla är bra, från högsta chefen till kollegerna i verkstaden, säger han.
Framgång för kunden viktigt för Terry

Terry Hock är född och uppvuxen i Shippensburg, inte långt från Volvo CE-fabriken där han arbetat som lackerare i över 30 år.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?
– Det viktigaste är att arbeta säkert och fylla kvoterna varje dag. Vi vill ge monteringen en riktigt bra produkt och gör allt vi kan för att uppfylla målen. Det är också viktigt att göra rätt och att göra rätt från början.

Hur påverkas du av ny teknik i jobbet?
– Vi har gått från manuellt arbete till en automatiserad höglinje. Det är mycket smidigare nu. Tidigare flyttade vi hela tiden runt saker från en plats till en annan, men nu sker allt automatiskt på höglinjen. Jag gillar det!

Vad gillar du mest med jobbet?
– Kollegerna! Det är en bra grupp där alla är vänliga och hjälpsamma. Chefen kommer ofta hit, skakar hand med alla och säger att vi gör ett bra jobb. Dessutom prioriteras säkerheten. Ledningen ser alltid till att vi kan utföra vårt jobb på ett säkert sätt.

Vilken av Volvokoncernens värderingar betyder mest för dig?
– Framgång för kunden är grunden till allt. Om du levererar en kvalitetsprodukt ökar försäljningen och kunderna återkommer gång på gång.

Vad gör du när du inte arbetar?
– Jag samlar på leksakstraktorer. Jag växte upp bakom fabriken med en mjölkgård som granne. När jag var i yngre tonåren fick jag köra deras traktorer och det var då jag började samla på modell- traktorer. Vid ett tillfälle hade jag nästan 1 800, men de tog väldigt mycket plats. Så nu minskar jag samlingen och säljer fler än jag köper.