Assar Gabrielssons pris för ökad kunskap om cancerbehandling

Assar Gabrielssons pris 2018 delas ut till två forskare i medicin. För basvetenskaplig forskning ges priset till Britta Langen för hennes forskning om mekanismerna bakom strålbehandling. Priset för klinisk forskning ges till Therese Karlsson för hennes forskning om struphuvudcancer. Prissumman är på 100 000 kronor per kategori.
assargabrielsson

Therese Karlsson tilldelas priset för att hon ökat kunskapen om de positiva effekterna av röstrehabilitering hos patienter som behandlas för struphuvudcancer. Resultaten från denna forskning har lett till ändringar i nationella vårdprogram.

-Studierna visar att de patienter som fick röstrehabilitering fick ökad livskvalitet och kommunikationsförmåga, både tidigt efter behandling och på längre sikt, säger professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond i sin motivering.

Britta Langen tilldelas priset för att hon ökat kunskapen om mekanismerna bakom strålbehandling, speciellt med inriktning på biverkningar på frisk vävnad. Resultaten från denna forskning kan bidra till bättre strålbehandling av olika cancerformer.

-Studierna har lett fram till identifiering av strålningsrelaterade biomarkörer, och också visat på systemiska effekter på organ som ej bestrålats, liksom betydelsen av dygnsrytmen för hur olika vävnader svarar på bestrålning, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning av cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Assar Gabrielssons pris ska delas ut torsdagen den 24 maj kl 13.15 i Östholms hörsal, Medicinaregatan, Göteborg. Under ceremonin ska pristagarna presentera sin forskning. Hela ceremonin kommer att ske på engelska.

8 maj 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Forssell-Aronsson, professor i radiofysik och verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond tel +46 703-722626

Urban Wass, senior vice president Research & Innovation policy, Volvo Group och ordförande i stiftelsen Assar Gabrielssons fond tel +46 73 9028661

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

LADDA NER