Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 918.943 A-aktier till sammanlagt 918.943 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Den 31 oktober 2018, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 478 595 829 A-aktier och 1 649 824 391 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 643 578 268,1 baserat på antalet registrerade aktier.

31 oktober 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Claes Eliasson, tel 031-323 72 29. 

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 13.00 CET.

LADDA NER

Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release