Volvo Lastvagnar ska lansera elektriska lastbilar i Nordamerika

Som ett led i ett innovativt samarbete mellan Volvokoncernen, South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) i Kalifornien och branschledare inom transport- och laddningsinfrastruktur introducerar Volvo Lastvagnar nästa år helt elektriska demonstrationslastbilar i Kalifornien – för att sedan börja sälja dem på den nordamerikanska marknaden under 2020.
elmotor

Styrelsen för California Air Resources (CARB) har preliminärt tilldelat 44,8 miljoner dollar till SCAQMD för projektet Volvo LIGHTS (Low Impact Green Heavy Transport Solutions). Volvo LIGHTS-projektet kommer att involvera 16 samarbetspartners och omvandla transportverksamheten för två av USA: s ledande lastbilsflottor.

Volvo LIGHTS är en del av California Climate Investments, ett statligt initiativ som satsar miljarder dollar inom delstaten för att minska utsläppen av växthusgaser, stärka ekonomin och förbättra folkhälsan och miljön, särskilt i ur miljösynpunkt utsatta samhällen.

– Det här är ännu ett viktigt steg mot vår nollvision när det gäller utsläpp.Vi är övertygade om att eldrivna lastbilstransporter kommer att spela en avgörande roll för arbetet med att uppnå ett hållbart transportsystem, och vi är stolta över att kunna bidra med Volvokoncernens expertis i det här innovativa samarbetet mellan offentlig och privat sektor, säger Claes Nilsson, vd för Volvo Lastvagnar.

Demonstrationsfordonen bygger på den teknik som för närvarande används i Volvo FE Electric, som lanserades av Volvo Lastvagnar i maj och börjar säljas i Europa under 2019.

– Det här är en fantastisk möjlighet att visa upp hur stor potential elektrifieringen har i hela branschen. Projektet rymmer allt från solenergipaneler på våra kundanläggningar till servicettjänster för elfordon och möjlighet att återanvända batterier. Vi kommer att samla ovärderlig kunskap och information för hela värdekedjan, säger Peter Voorhoeve, vd för Volvo Trucks North America.

En hel uppsättning av smart teknik kommer att användas, bland annat fjärrdiagnostik, geofencing och företagets webbaserade plattform för servicehantering, för att övervaka samtliga prestandaaspekter för lastbilarna och maximera fordonens tillgänglighet.

Volvo LIGHTS-projektet är ett exempel på de nya formerna av samarbete mellan offentlig och privat sektor som elektrifieringen av lastbilstransporter möjliggör. Många regioner strävar idag efter att förbättra luftkvaliteten och minska trafikbullret och köerna vid rusningstrafik. Transporterna kan nämligen utföras utan vare sig buller eller avgaser under till exempel tidiga morgnar eller sena kvällar.

Fakta 

  • Volvo Lastvagnar kommer att driftsätta åtta eldrivna tunga demonstrationslastbilar med olika konfigurationer samt ytterligare 15 fordon i ett område som kallas South Coast Air Basin nära Los Angeles i Kalifornien.
  •  I projektet ingår även batterielektrisk utrustning som inte används i lastbilar, laddare som fungerar med olika typer av fordon och utrustning för solkraftsgenerering.
  •  SCAQMD räknar med att projektet kommer att minska utsläppen av partiklar och kväveoxider med 3,57 ton och utsläppen av växthusgaser, till exempel koldioxid, med 3 020 ton per år.

Läs mer om elektromobilitet 

27 September 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Vilhelmsson, Vice President Corporate Communication & Public Affairs

E-post:anders.vilhelmsson@volvo.com

Telefon+46 31 3223879

Pressbilder och filmer finns i Volvo Trucks Image and Film Gallery på http://images.volvotrucks.com 

LADDA NER

Volvo-Trucks-LIGHTS-SWE Format PDF Size 34 KB
Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release