Maria Frånlund och Mikael Montelius årets pristagare av Assar Gabrielssons pris för ökad kunskap om cancerbehandling

Assar Gabrielssons pris 2019 delas ut till två forskare i medicin. För klinisk forskning ges priset till Maria Frånlund för hennes forskning om PSA-baserad screening. Priset för basvetenskaplig forskning ges till Mikael Montelius för hans forskning om magnetresonansmetoder. Prissumman är på 100 000 kronor per kategori.
MariaMikael

Maria Frånlund tilldelas priset för att hon ökat kunskapen om PSA-baserad screening för prostatacancer. Resultaten från denna forskning kommer att bidra till utformningen av framtida effektiva screeningprogram.

- Marias forskning om optimering av start- och stoppålder för PSA-screening för ett eventuellt framtida screeningprogram visar att vi kan få en reducering av dödfall i prostatacancer med 30 procent. Forskningen är ett viktigt bidrag till kunskapen om nyttan med PSA-screening, säger professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond i sin motivering.

Mikael Montelius tilldelas priset för att han visat på möjligheten att använda avancerade magnetresonans-metoder för att studera tumörvävnadens egenskaper före och tidigt efter strålbehandling. Resultaten från denna forskning kan bidra till säkrare tidig utvärdering av effekten av en behandling hos en patient.

- Mikaels forskning ökar förståelsen av strålningeffekter i tumörvävnad vilket ger möjligheter till att tidigt upptäcka och justera ineffektiv cancerbehandling, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning av cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Utdelningsceremonin äger rum i samband med Första Göteborgs Cancer Meeting, i Wallenbergsalen, Medicinaregatan 20A, Göteborg, tisdagen den 7 maj 2019 fr.o.m. 18.00 till 18.25.

Ceremonin är på svenska.

2019-04-17

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Urban Wass, senior vice president Research & Innovation policy, Volvo Group och ordförande i stiftelsen Assar Gabrielssons fond tel +46 73 9028661

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2018 omsatte Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

LADDA NER

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release