Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 441 304 A-aktier till sammanlagt 441 304 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Den 30 december 2019, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 476 912 471 A-aktier och 1 651 507 749 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 642 063 245,9 baserat på antalet registrerade aktier.

 

30 december, 2019

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Eliasson, Media Relations, 031-323 72 29. 

 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2019 kl. 13.00 CET.

 

För fler nyheter besök www.volvogroup.se 

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 105 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 2018 uppgick nettoförsäljningen till cirka 391 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
 

LADDA NER

Relaterade nyheter