Veras första uppdrag:Volvo Lastvagnar presenterar en självkörande transportlösning mellan ett logistikcenter och en hamn

Volvo Lastvagnars elektriska, uppkopplade och självkörande fordon Vera ska ingå i en helhetslösning för att transportera varor från ett logistikcenter till en hamnterminal i Göteborg. Uppdraget är ett resultat av ett nytt samarbete mellan Volvo Lastvagnar och logistikföretaget DFDS.
Veras första uppdrag

Syftet med samarbetet är att börja använda Vera i faktiska uppdrag och möjliggöra ett uppkopplat system för ett kontinuerligt flöde av varor från ett DFDS‑logistikcenter till en APM Terminals hamnanläggning i Göteborg för vidare distribution över hela världen.

År 2018 presenterade Volvo Lastvagnar sin första elektriska, uppkopplade och självkörande lösning avsedd för repetitiva uppdrag i logistikcenter, fabriker och hamnar. Vera är lämpad för transport av stora volymer varor med hög precision över korta avstånd.

– Nu har vi möjlighet att börja använda Vera i en idealisk miljö och vidareutveckla hennes potential för andra liknande uppgifter, säger Mikael Karlsson, Vice President Autonomous Solutions på Volvo Lastvagnar.

Målet är att implementera ett uppkopplat system som består av flera Vera-fordon som övervakas av ett kontrolltorn. Syftet är att möjliggöra ett sömlöst och konstant flöde som kan skalas upp vid krav på ökad effektivitet, flexibilitet och hållbarhet. Samarbetet med DFDS är ett första steg mot att börja använda Vera i verkliga transportuppdrag på förutbestämda allmänna vägar i ett industriområde.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller uppkopplade och självkörande transportlösningar. Det här samarbetet hjälper oss att utveckla en effektiv, flexibel och hållbar långsiktig lösning för att ta emot självkörande fordon som kommer till oss. Det gynnar våra kunder, miljön och vår verksamhet, säger Torben Carlsen, vd för DFDS.

Denna transportlösning med självkörande fordon ska vidareutvecklas avseende teknik, drifthantering och infrastrukturanpassningar innan den kan fungera fullt ut. Dessutom ska nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas för att uppfylla samhällets krav på en säker lösning för självkörande transporter.

När Volvo Lastvagnar har fått mer erfarenhet har Vera potential att användas i liknande situationer som ett komplement till dagens transportlösningar.

– Självkörande transportlösningar med låga ljudnivåer och nollutsläpp spelar en viktig roll i framtidens logistik och kommer att gynna både företag och samhälle. Vi ser det här samarbetet som en viktig start och vi vill driva utvecklingen på detta område. Vera kanske har en maxhastighet, men det har inte vi. Tester har redan påbörjats och vi har för avsikt att implementera lösningen inom de närmaste åren, tillägger Mikael Karlsson.

Fakta: 

  • Uppdraget är att      flytta containrar från DFDS logistikcenter i Göteborg till en APM      Terminals containerterminal enligt önskad kapacitet.
  • Det autonoma systemet      övervakas av en operatör i ett kontrolltorn som också ansvarar för transporten.
  • Lösningen är lämplig      för repetitiva flöden med en maxhastighet på 40 km/h.
  • Infrastrukturanpassningar      är en del av implementeringen av det kompletta transportsystemet,      inklusive automatiska grindar vid terminalerna.
  • Volvo Lastvagnar och      DFDS är huvudpartners men flera aktörer är inblandade i genomförandet av      Veras första uppdrag.
  • DFDS tillhandahåller      färje- och transporttjänster i Europa och Turkiet och genererar årliga      intäkter på cirka 17 miljarder kronor. De 8 000 anställda är placerade på fartyg      och kontor i 20 länder. DFDS har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är      noterat på NASDAQ Copenhagen.
  • APM Terminals är en      leverantör av hamnservice och lösningar för containerterminaler, som      driver ett globalt nätverk av 76 hamnar. APM Terminals är en del av A.P.      Moller - Maersk, ett integrerat containerlogistikföretag som arbetar med      att ansluta och förenkla kundens leverantörsflöden. Man är verksam i 130      länder och sysselsätter cirka 70 000 anställda.
  • Initiativet genomförs      med stöd av Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten genom det      strategiska fordonsforsknings- och innovationsprogrammet FFI.                     

13 juni, 2019

LÄNK till filmer och intervjuer https://bit.ly/2WpzKjW 
LÄNK till introduktionsfilm (YouTube) 
https://www.youtube.com/embed/CMREUiQZSIs
LÄNK till högupplösta bilder https://bit.ly/2WCbH67 

13 juni, 2019

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta chefen för mediarelationer Claes Eliasson 076-553 72 29, claes.eliasson@volvo.com

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar för krävande kunder med ett komplett sortiment av medeltunga och tunga lastbilar. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk bestående av 2 100 återförsäljare och verkstäder i mer än 130 länder. Volvolastbilar monteras i 15 länder och 2018 levererades mer än 127 000 Volvolastbilar över hela världen. Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och motorer för marint och industriellt bruk. Koncernen erbjuder också kompletta lösningar för finansiering och service. Volvo Lastvagnars arbete bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release