Volvo minskar transporter med digitaliserat system

Godstransporter till städer bidrar till utmaningar i form av trafikstockningar och sämre miljö i innerstäderna men är också en förutsättning för en attraktiv stad. Volvokoncernen startar nu ett spännande samarbete där industri, forskning och samhälle ska utveckla och testa ett system-av-system i Göteborg för att reducera antalet godstransporter till innerstaden med minst 40 procent.
Volvo minskar transporter med digitaliserat system
Cecilia Haraldsson, project leader for SMOOTh

Bakgrunden till samarbetet är en studie som visar på att en stor andel lastbilar och mindre skåpbilar som levererar in till citykärnan inte lastar fullt. Ungefär 90 procent av trafiken står för bara en tredjedel av godset. Nu ska Volvokoncernen tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Trafikkontoret i Göteborg, Nordstans Samfällighet, GLC, Best Transport, DHL, Velove, Pling Transport, och Trafikverket i ett treårigt forskningsprojekt utveckla och implementera en digital tjänst för att lösa problemet.

SMOOTh consortium

”Vi ser de stora utmaningarna vi står inför, säger Cecilia Haraldsson från Volvo Group Connected Solutions Innovation Lab som är projektledare för projektet. ”Alla ser behovet av att göra någonting annorlunda för att förändra urban logistik”.

Parterna i forskningsprojektet antar nu utmaningen och ska ta fram en lösning för att förbättra miljö och trafiksituationen i städer. De lastbilar och skåpbilar som idag levererar varor i städerna ska ersättas med färre men fullastade elektriska lastbilar. Dessa kommer att transportera konsoliderat gods från ett konsolideringscenter i utkanten av staden, in till en city-terminal för vidare distribution av godset med elektrifierade mindre fordon ”den sista kilometern” inom centrum.

Magnus Zingmark, Hållbarhetsansvarig på Nordstans samfällighet

”Det gäller att skapa en samordning för att lastbilarna ska sluta transportera luft och därmed bidra till kraftig minskning av tung trafik i city, ” säger Magnus Zingmark, Hållbarhetsansvarig på Nordstans samfällighet.

Det unika med tjänsten är att vi skapar ett system med ett dynamiskt beslutsfattande om konsolidering och omlastning i hubbar baserat på en komplex mängd data

Ett system-av- systemen

Systemet-av-system för urbana transporter är komplext och har många aktörer och många olika system som inte är byggda för att samverka.

”Det unika med tjänsten är att vi skapar ett system med ett dynamiskt beslutsfattande om konsolidering och omlastning i hubbar baserat på en komplex mängd data”, berättar Cecilia. ”Detta är ett helt nytt sätt att tänka och arbeta för branschen och det kommer inte av sig själv.”

Parterna i samarbetet vill förbättra stadens tillgänglighet. Med mer effektiva transporter minskar miljöpåverkan och trafikstockningar. På köpet kommer också logistikkostnaderna att minska och leveranser till stadens centrum säkras. Detta är möjligt genom samverkan i logistiksystemet, samt att en affärsmodell skapas som ger incitament till samverkan.

Magnus Jäderberg från Trafikkontoret i Göteborg

”Detta möter de utmaningar vi ser i Göteborg och i städer generellt”, säger Magnus Jäderberg från Trafikkontoret i Göteborg ”. ”Det här samarbetet är viktigt för att säkerställa en fungerande och levande innerstad, särskilt mot bakgrund av de omfattande byggnationerna som påverkar centrala Göteborg.”

Ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet

Genom samordningen kommer lastbilarna att bli mer fullastade och en förstudie som gjorts indikerar att antalet transporter till innerstaden skulle kunna minska med minst 40 procent och fossildrivna fordon i innerstaden med 75 procent.

För att testa och demonstrera lösningar så kommer projektet att etablera ett så kallat living lab där lösningar implementeras gradvis och skapar en öppen plattform för mer innovation och start-ups. ”Jag hoppas att det här projektet ska inspirera till ännu mer innovation och att de lösningar vi tar fram för innerstaden i Göteborg även ska spridas till andra städer där uppkopplad teknik kan bidra till ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet”, säger Cecilia.

Relaterade nyheter