Volvo leder elektrifieringen av den nordamerikanska lastbilsindustrin i och med kommersialiseringen av Volvo VNR Electric

Volvo Lastvagnar i Nordamerika presenterar idag den kommersiella introduktionen och försäljningen av nollutsläpps och batterielektriska lastbilar på den nordamerikanska marknaden. Produktionen av Volvo VNR Electric, en utsläppsfri klass-8 lastbil, är planerad att starta i början av 2021.
image-vnr-electric-1860x1050

Som ett viktigt steg mot visionen om en mer hållbar transportindustri tillkännagav Volvo Lastvagnar Nordamerika idag att VNR Electric-modellen nu finns kommersiellt tillgänglig i Nordamerika. Lastbilen är designad för lokala och regionala applikationer och körcykler. Lithium-jon batterierna på 264 kWh laddar upp till 80 procent av den fulla kapaciteten inom 70 minuter vilket klarar sträckor på upp till 240 kilometer, beroende på konfiguration.

- Med lanseringen av VNR Electric svarar vi på ett mycket reellt behov från flottkunder över hela Nordamerika - att inte bara leverera en vägtestad, batterielektrisk lastbil utan att förse den med lösningar för hela fordonets livscykel, säger Peter Voorhoeve, vd för Volvo Lastvagnar Nordamerika. Innan vi tillgängliggjorde VNR Electric för våra kunder tänkte vi igenom alla aspekter av elektrifiering, så att kunderna inte behövde. Vi har arbetat tätt tillsammans med våra flottkunder för att planera hela fordonet, och har utvecklat ett helt supportsystem som säkerställer att detta fordon uppfyller deras behov.

Volvo VNR Electric spelar en central roll när det gäller att hjälpa Volvo Lastvagnars nordamerikanska kunder att på ett meningsfullt sätt minska utsläppen och uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål.

- Volvo nu ledande i elektrifieringsloppet globalt. Genom att införa ett robust sortiment av helelektriska kommersiella fordon i både Europa och Nordamerika uppfyller vi vårt löfte att driva denna industri mot en hållbar framtid, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar. Volvo ser inte elektrifieringen som en disruption av den befintliga marknaden - vi ser det som en möjlighet att uppfinna något helt nytt och transformerande. Vi är stolta över att samarbeta med våra partners runt om i världen för att få denna vision till liv, och det är särskilt imponerande att se vad som görs tillsammans med våra partners i Nordamerika.

Volvo underlättar framgångsrikt införandet av VNR Electric på den nordamerikanska marknaden, delvis genom strategiska partnerskap och deltagande i innovativa demonstrationsprojekt.

- Genom att samarbeta med 14 andra organisationer i Volvo LIGHTS-projektet i södra Kalifornien fick vi avgörande erfarenhet när vi arbetade tillsammans för att visa den verkliga bärkraften hos VNR Electric-lastbilen och dess stödjande ekosystem, säger Peter Voorhoeve. Vi förstår till fullo de steg som krävs för att framgångsrikt distribuera och driva elektriska lastbilar och kan med gott självförtroende erbjuda Volvo VNR Electric till våra kunder i hela Nordamerika.

Med målet att förändra branschen för godstransporter förenade Volvo LIGHTS-projektet offentliga och privata intressenter för att utforma ett helhetssystem för storskalig elektrifiering av kommersiella fordon. Utöver rigorösa tester av fordonen i verklig driftmiljö hos flottkunder skapade projektet en robust återförsäljarmodell för försäljning och underhåll, utvecklade bästa praxis för att implementera tillförlitlig och kostnadseffektiv infrastruktur för laddning av tunga fordon och lanserade nästa generations utbildningsprogram för tekniker. Projektet kommer att fortsätta att samla verkliga operativa data fram till 2021.

För mer information om Volvo Lastvagnar Nordamerikas resa till elektrifiering, besök företagets webbplats.

 

3 december, 2020

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se/elektromobilitet

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter