H2Accelerate - nytt samarbete för nollutsläppstransporter i stor skala genom vätgas

Volvokoncernen, Daimler Truck AG, IVECO, OMV och Shell har idag förbundit sig att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för införandet av vätgaslastbilar i stor skala i Europa.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Samtidigt som ett växande antal regeringar och företag ansluter sig till den gemensamma visionen om ett energisystem utan utsläpp, anser bolagen inom H2Accelerate att vätgas är ett nödvändigt bränsle för att fullständigt få bort koldioxid ur lastbilsektorn.

En storskalig utrullning av vätgasdrivna lastbilar förväntas skapa nya industrier: vätgasproduktionsanläggningar, stora vätgasdistributionssystem, ett nätverk av tankstationer med hög kapacitet för flytande och gasformig vätgas och produktion av vätgasdrivna lastbilar. H2A-deltagarna anser att synkroniserade investeringar över hela sektorn under 2020-talet kommer att skapa förutsättningar för storskalig utbyggnad av de vätgasdrivna tunga transporter som krävs för att möta den europeiska ambitionen om nettonollutsläpp till år 2050.

Uppskalningen, som kan ta upp till 10 år, förväntas börja med kunder som är villiga att tidigt ta steget över till vätgasbaserade lastbilar. Dessa flottor förväntas fungera i regionala kluster längs europeiska högkapacitetskorridorer med god infrastruktur för tankning. Under uppbyggnadsdecenniet kan dessa kluster gradvis sammankopplas för att bygga ett paneuropeiskt nätverk.

FAS 1FAS 2
FÖRSTA STATIONERNA OCH LASTBILARNATÄCKNING I HELA EUROPA
 • 100-tal lastbilar
 • >20 högkapacitetsstationer
 • Bevisa konceptet med högkapacitetsstationer
 • Utvalda lägen/kluster
 • Andra halvan av 2020-talet: Volymtillverkning av tusentals lastbilar årligen
 • Snabbt uppnå > 10,000 lastbilar
 • Täckning av stora korridorer i Europa
 • Stationer med hög kapacitet / tillförlitlighet

 

Under hela uppskalningsfasen kommer stöd från den offentliga sektorn att behövas. Medlemmarna i  H2Accelate förväntas samarbeta för att söka finansiering för tidiga för-kommersiella projekt under den första fasen av lanseringen. Parallellt kommer deltagarna att samarbeta med beslutsfattare och tillsynsmyndigheter för att bidra till en miljölagstiftning som hjälper till att stödja den efterföljande uppskalningen av volymtillverkning av vätgaslastbilar och ett europeiskt nätverk för tankning.

Kommentarer från deltagarna i H2Accelerate:

- Klimatförändringarna är vår generations stora utmaning och vi står fullt bakom Paris klimatavtal att koldioxid ska fasas ut avseende vägtransporter. I framtiden kommer världen att drivas av en kombination av batterielektriska och bränslecellselektriska fordon, tillsammans med andra förnybara bränslen. Bildandet av H2Accelerate är ett viktigt steg för att forma den värld vi vill leva i, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

- De deltagande företagen i H2Accelerate är överens om att vätgasdrivna lastbilar kommer att vara nyckeln för att möjliggöra koldioxidneutral transport i framtiden. Detta oöverträffade samarbete är en viktig milstolpe för att driva fram de rätta ramvillkoren för att etablera en massmarknad för vätgasbaserade lastbilar. Det är också en uppmaning till handling gentemot politiska beslutsfattare, ytterligare inblandade aktörer och samhället som helhet, säger Martin Daum, styrelseordförande för Daimler Truck AG och styrelseledamot i Daimler AG.

- H2Accelerate spelar en banbrytande roll och OMV ger ett viktigt bidrag här. För att uppnå klimatmålen kommer vi att behöva koldioxidsnål teknik. Vätgas är ett alternativ för framtidens klimatvänliga mobilitet, säger Angelika Zartl-Klik, OMV SVP HSSE & New Energy Solutions.

- Målet är klart. Genom att skala upp stort blir vätgasdrivna lastbilar tillgängliga för kunderna till samma, eller billigare, kostnad jämfört med att äga och köra en dieselbil idag. Detta innebär att lastbilskunderna kommer att ha tillgång till helt utsläppsfria fordon med liknande tankningstid, räckvidd och kostnadsintervall jämfört med de fordon som används idag. För att uppnå denna ambition behövs ett tydligt regelverk, som inkluderar leverans av vätgas, vätgasdrivna lastbilar, tankningsinfrastruktur och konsumentincitament på ett samordnat sätt, säger Elisabeth Brinton, Executive Vice President för New Energies på Shell.

- Ett utbrett införande av vätgasbränslecellsteknik i tunga transporter blir en funktion av att den nödvändiga infrastrukturen kommer på plats. Vi behöver mycket konkreta projekt med transportföretag och andra intressenter i branschen för att demonstrera att denna lösning är ekonomiskt och operativt bärkraftig. Det banbrytande H2Accelerate-samarbetet kommer att skapa förutsättningar för detta och påskynda övergången till utsläppsfria transporter, säger Gerrit Marx, President Commercial & Specialty Vehicles på CNH Industrial.

Om H2Accelerate
H2Accelerate är ett samarbetsorgan undertecknat mellan deltagarna enligt vilket deltagarna kommer att arbeta tillsammans för att:

 • söka offentligt stöd för att finansiera tidiga förkommersiella projekt för att aktivera marknaden på vägen mot utbyggnad av subventionerad massmarknad;
 • kommunicera kring den tekniska och kommersiella lönsamheten för vätgasdrivna lastbilar i stor skala; och
 • föra diskussioner med politiska beslutsfattare och tillsynsmyndigheter för att uppmuntra politik som kan stödja en hållbar och snabb aktivering av marknaden för långa transporter med nollutsläpp.

Om de inblandade företagen:
Volvokoncernen
Volvokoncernens ambition är att 100 procent av våra produkter ska vara fossilfria från 2040.
Det kommer att ske via en gradvis övergång till el, både batteri- och bränslecellselektrisk. För tillämpningar med tyngre laster eller längre avstånd kommer bränsleceller att vara en viktig teknik. De två teknikerna kompletterar varandra och båda kommer att behövas för att vi ska kunna bygga morgondagens hållbara transportsystem. I november undertecknade Volvokoncernen och Daimler Truck AG ett bindande avtal för ett samriskbolag för att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem.

Daimler Truck AG
I september 2020 firade Daimler Truck AG världspremiären för konceptlastbilen Mercedes-Benz GenH2. Den är konceptualiserat med flytande vätgas för flexibla och krävande långväga godstransporter med en räckvidd på upp till 1 000 kilometer och mer, på en enda tank i serieversionen. Daimler Truck AG planerar att påbörja kundtester av GenH2 2023; serietillverkningen ska börja under andra halvan av decenniet. I november undertecknade Volvokoncernen och Daimler Truck AG ett bindande avtal för ett samriskbolag för att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem.

OMV Aktiengesellschaft
OMV producerar och marknadsför olja, gas, innovativ energi och avancerade petrokemiska lösningar - på ett ansvarsfullt sätt. Hållbarhet är en integrerad del av OMVs företagsstrategi. OMV stöder övergången till en koldioxidsnål ekonomi och har satt mätbara mål för att minska koldioxidintensiteten och införa nya energi- och petrokemiska lösningar.

Om Royal Dutch Shell plc
Shell arbetar för att stödja utvecklingen av en global vätgasmarknad genom att skapa en helhetsverksamhet som sträcker sig från sol och vind till vätgasproduktion och i slutänden leverera till en växande målgrupp av kunder inom transport, tung industri och andra sektorer som är svåra att ta bort koldioxid ur.

IVECO
IVECO designar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av lätta, medelstora och tunga nyttofordon, terrängbilar och fordon för applikationer i terräng. IVECO investerar i el- och vätgasteknik med drivlinespecialisten FPT Industrial, som också är en del av CNH Industrial, och genom sitt partnerskap med Nikola Corporation.

 

För ytterligare information:

Shell:
Tom Baird, +31 70 377 4361, thomas.baird@shell.com

Daimler Truck AG:
Peter Smodej, +49 176 30936446, peter.smodej@daimler.com
Florian Laudan, +49 711 1741526, florian.laudan@daimler.com

IVECO:
Sara Buosi, +39 011 0072965 ivecopressoffice@cnhind.com , sara.buosi@iveco.com  

OMV Aktiengesellschaft:
OMV Public Relations +43 1 40440-21357, public.relations@omv.com

Volvokoncernen:
Claes Eliasson, +46 765 537229, press@volvo.com

 

15 december, 2020
​​​​​​​

För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release