AB Volvo publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Volvokoncernen publicerade idag Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 på www.volvogroup.se.
1860x1050-volvo-årsredovisning

Under temat Leverera idag och förändra för framtiden beskriver rapporten Volvokoncernens strategi och de aktiviteter som bidrog till att 2019 blev ett rekordår när det gäller omsättning och lönsamhet. Rapporten belyser också Volvokoncernens senaste utveckling inom nya teknologier som elektriska fordon, automation och uppkopplade fordon.

Hållbarhet är kärnan i Volvokoncernens mission, att driva välstånd genom transportlösningar, och är också en integrerad del i Års- och hållbarhetsredovisningen, som förklarar hur Volvokoncernen skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter samt för samhället i stort.

– 2019 var ett starkt år för Volvokoncernen. Vi ökade vår nettoomsättning med elva procent till 432 miljarder kronor och förbättrade rörelseresultatet till nästan 50 miljarder. Detta är resultatet av hårt arbete i hela koncernen och jag vill rikta ett varmt tack till alla kollegor för deras insatser. Det var också ett år som verkligen satte fokus på betydelsen av att både leverera en god lönsamhet och samtidigt investera för framtiden och i de teknologier som förändrar vår bransch, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

 

25 februari, 2020


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, +46 765 53 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.com/press

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter