Volvo Lastvagnar lanserar en ny generation tunga lastbilar med föraren i fokus

Volvo Lastvagnar lanserar fyra nya lastbilar med ett mycket tydligt fokus på förarmiljön, säkerheten och produktiviteten. – Vi är verkligen stolta över den här stora framtidsinriktade investeringen. Vårt mål är att vara kundernas bästa affärspartner genom att göra dem ännu mer konkurrenskraftiga och hjälpa dem att locka till sig de bästa förarna på en allt tuffare marknad, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar. De fyra tunga lastbilsmodellerna – Volvo FH, FH16, FM och FMX – representerar cirka två tredjedelar av Volvo Lastvagnars leveranser.
Volvo Lastvagnar lanserar en ny generation tunga lastbilar med föraren i fokus

En förväntad växande efterfrågan på transporter sätter press på tillgången till kvalificerade förare över hela världen. Uppskattningar visar till exempel att cirka 20 procent av alla förarjobb i Europa är vakanta. I Sverige saknas 50 000 förare under kommande 10 åren, enligt TYAs (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds) senaste Trendindikator för 2019. För att hjälpa kunderna att rekrytera och behålla de bästa förarna har Volvo Lastvagnar haft ett stort fokus på att utveckla de nya lastbilarna till säkrare, effektivare och mer attraktiva arbetsverktyg för kvalificerade förare.

– Förare som hanterar sin lastbil säkert och effektivt är en ovärderlig tillgång för alla transportföretag. Ett ansvarsfullt körbeteende kan bidra till att minska CO2-utsläppen och sänka bränslekostnaderna. Det hjälper även till att minska risken för olyckor, skador och oplanerade driftstopp. Våra nya lastbilar hjälper förarna att arbeta ännu säkrare och mer produktivt, och ge våra kunder bättre argument när de tävlar om att locka de bästa förarna, fortsätter Roger Alm.  

Lastbilsmodellerna i Volvo Lastvagnars olika serier finns tillgängliga med många olika hyttmodeller och kan optimeras för en mängd olika användningsområden. Hytten i fjärrtranportbilar är ofta förarens andra hem. I lastbilar för regionala transporter fungerar hytten ofta som ett mobilt kontor, medan den utgör ett robust och praktiskt arbetsredskap i anläggningslastbilar. – Vi fokuserade därför på sikten, komforten, ergonomin, ljudnivån, manövrerbarheten och säkerheten när vi utvecklade våra nya lastbilsmodeller. Lastbilarnas exteriör har dessutom uppgraderats för att återspegla de nya inneboende egenskaperna och skapa ett attraktivt helhetsintryck, säger Roger Alm.

Ny hytt med större utrymmen och förbättrad sikt – Volvo FM och Volvo FMX
Nya Volvo FM och Volvo FMX har fått helt nya hytter och en instrumentdisplay med många av de funktioner som finns hos de större Volvomodellerna. Hyttvolymen har ökats med upp till en kubikmeter, vilket ger bättre komfort och större arbetsutrymme. Sikten är nu ännu bättre tack vare de större fönstren, den sänkta dörrlinjen och de nya backspeglarna.

Nytt förargränssnitt i samtliga modeller
Förarmiljön har fått ett helt nytt gränssnitt för information och kommunikation som gör det enklare att överblicka och hantera olika funktioner samt skapar mindre stress och färre distraktioner. Instrumentdisplayen är helt digital och föraren kan enkelt välja vilken information som ska visas på 12-tumsskärmen i olika situationer. Lastbilen kan även utrustas med en lättåtkomlig 9-tums sidodisplay som kan visa infotainment-, navigerings- och transportinformation samt bilder från lastbilens kameror. Funktionerna kan styras via knapparna på ratten, funktionen för röststyrning eller direkt via pekskärmen och displayens kontrollpanel.

Effektiva motorer och alternativa drivlinor
Såväl miljö som ekonomi är viktiga faktorer för transportföretag. Eftersom det inte kommer att finnas en enda energikälla som kan lösa alla klimatfrågor, och eftersom olika transportsegment och uppdrag kommer att kräva olika lösningar kommer flera typer av drivlinor att fortsätta existera parallellt under överskådlig framtid.

I Sverige och på många andra marknader finns Volvo FH och Volvo FM även tillgängliga med en Euro 6-kompatibel gasdriven LNG-motor som har bränsleeffektivitet och prestanda i nivå med Volvos motsvarande dieselmotorer, men en mycket lägre klimatpåverkan. Gasmotorn kan drivas med biogas, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 100 procent, eller naturgas, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 20 procent jämfört med Volvos motsvarande dieselmotorer. Den här beräkningen omfattar utsläppen från fordonet under användning, det vill säga från ”tank to wheel”.

 

27 februari, 2020


Länk till film om serien
Länk till högupplösta bilder
Länk till andra produktlanseringar – Volvo FH16, FM och FMX


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Frödin, PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Marknad Sverige 
E-post: susanne.frodin@volvo.com, telefon: +46 31 322 08 20

 

Pressbilder och filmer finns i Volvo Lastvagnars bild- och filmgalleri på http://images.volvotrucks.com

 

För mer information, gå till volvogroup.com/press

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release