Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 501 170 A-aktier till sammanlagt 501 170 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Den 28 februari 2020, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 476 411 301 A-aktier och 1 652 008 919 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 641 612 192,9 baserat på antalet registrerade aktier.

 

29 februari, 2020


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Claes Eliasson, 031-323 72 29. 


Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2020 kl. 21.15.

 

För mer information, gå till volvogroup.com/press

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter