Samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller: Volvokoncernen och Daimler Truck AG tecknar bindande avtal för nytt bränslecellsföretag

Volvokoncernen och Daimler Truck AG har undertecknat bindande avtal för ett samriskbolag för att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar som huvudfokus, men också för andra applikationer. Båda parternas ambition är att göra det nya företaget till en ledande global tillverkare av bränsleceller och därmed hjälpa världen att ta ett stort steg mot klimatneutrala och hållbara transporter fram till 2050. Volvokoncernen förvärvar 50 procent av andelarna i Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 0,6 miljarder euro (cirka 6,5 miljarder kronor) på skuldfri basis. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2021. Affären är fortfarande föremål för granskning av berörda konkurrensmyndigheter samt andra godkännanden.
volvo-daimler-1860x1050

- Vi på Daimler Truck AG och vår avsedda partner, Volvokoncernen, anser att den vätgasbaserade bränslecellen är en viktig teknik för att möjliggöra koldioxidneutrala transporter i framtiden. Vi står båda fullt bakom klimatmålen om att få bort koldioxid från vägtransporter i Parisavtalet, och att bygga ett framgångsrikt gemensamt företag som kommer att leverera stora volymer bränslecellssystem, säger Martin Daum, vd för Daimler Truck AG och koncernledningsmedlem i Daimler AG.

Samriskbolaget kommer att dra nytta av den expertis och omfattande erfarenhet från flera decenniers utvecklingsarbete kring bränslecellsteknik Daimler redan har bakom sig.

- I framtiden kommer världen att drivas av en kombination av batterielektriska och bränslecellselektriska fordon, tillsammans med andra förnybara bränslen i viss utsträckning. Bildandet av vårt bränslecellssamarbete är ett viktigt steg i att forma den värld vi vill leva i, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Tillsammans har Volvokoncernen och Daimler Truck AG stor och lång erfarenhet inom teknikutveckling, industrialisering och storskalig fordonsproduktion. Det framtida samriskbolaget kommer att kunna dra nytta av detta från början, vilket är en unik position för ett nystartat företag. Djup och beprövad kunskap om modularitet, effektivitet och tillförlitlighet kommer att finnas från början, liksom världsledande processer inom områden som kvalitet, produktionsteknik och industrialisering.

Daimler Truck AG och Volvokoncernen är båda framgångsrika globala aktörer tack vare en djup förståelse för deras kunders verksamhet, vilket gör det möjligt för dem att maximera kundnyttan. Det framtida samriskbolaget kommer att bygga på den traditionen och att ta en liknande position inom bränsleceller som Volvokoncernen och Daimler Truck AG har inom kommersiella fordon.

Utöver lastbilar finns det även andra användningsområden för denna typ av bränslecellsystem. Samriskbolaget kommer att utveckla ett system med flera prestandautföranden, inklusive ett dubbelsystem med 300 kW kontinuerlig effekt för tunga långväga transporter med lastbil. Baserat på de krävande förhållandena i tunga lastbilstillämpningar är produkterna också idealiska för andra användningsområden så som stationär elproduktion.

År 2020 undertecknade Rolls-Royce plc och Daimler Truck AG ett avtal om att samarbeta kring stationära bränslecellgeneratorer för koldioxidneutral elförsörjning till kritiska anläggningar som datacenter. Avsikten är att erbjuda utsläppsfria alternativ till dieselmotorer, som för närvarande används i generatorer för reservkraft. Ett slutligt samarbetsavtal förväntas undertecknas i slutet av året.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att äga lika delar i samriskbolaget, men fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra områden som fordonsteknologi och bränslecellsintegration i lastbilar.

Båda företagens mål är att börja med kundtester av lastbilar med bränsleceller inom cirka tre år och att vara i serieproduktion under andra halvan av detta decennium.

Affären förväntas slutföras under första halvåret 2021. Affären är fortfarande föremål för granskning av berörda konkurrensmyndigheter samt andra godkännanden.

 

2 november, 2020

Journalister som vill ha mer information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, 076 553 72 29, claes.eliasson@volvo.com
Peter Smodej, +49 176 30936446, peter.smodej@daimler.com
Uta Leitner, +49 7 11 17-5 30 58, uta.leitner@daimler.com

   
För mer information, besök
volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release