Volvokoncernen förbinder sig att följa initiativet för vetenskapliga klimatmål

Volvokoncernen tar nästa steg för att anpassa och framtidssäkra bolaget i linje med målen från Paris klimatavtal. Målet är att Volvokoncernen ska vara utsläppsfri senast 2050. För att vara transparent med framstegen och säkerställa en trygg väg till målet förbinder sig nu Volvo att följa initiativet för vetenskapliga mål (Science Based Targets initiative).
1860x1050-volvo-sbti-image

För mer information om hur Volvokoncernen omvandlar transport- och infrastrukturlösningar på ett hållbart sätt, ta gärna del av dagens sändning av kapitalmarknadsdagen kl. 14.00-16.30.

- Vårt engagemang för kommande generationer är välkänt och Volvokoncernen gör sin del för att uppnå målen i Parisavtalet. Att vara ledande inom hållbara transport- och infrastrukturlösningar är bra för företaget och dess intressenter, men ännu bättre för världen. Med vår omvandling kommer också ett ansvar att öppet rapportera våra framsteg. Nu tar vi nästa steg och sätter vetenskapliga mål, i linje med Parisavtalet, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Att sätta ambitiösa mål för minskning av koldioxidutsläpp är inget nytt för Volvokoncernen, som har samarbetat med WWF:s program för klimatledarskap (Climate Savers) sedan 2010. Detta har varit en period som har varit avgörande för att utveckla kunskap för att minska klimatförändringarna. I det aktuella programmet har Volvokoncernen målsättningen att spara energi och minska utsläppen från egen produktion och transporter samt från de produkter som säljs - under hela deras livslängd.

  • Vid utgången av 2019 hade Volvokoncernen minskat koldioxidutsläpp per transporterad volym i det egna godstransportsystem med 18% från basåret 2013.
  • I tillverkningsverksamheten har energibesparingsprojekt på totalt 170 GWh genomförts sedan 2015. Tillsammans med en ökad andel förnybar energi har dessa resulterat i att koldioxidutsläppen från koncernens tillverkningsverksamhet har minskat med mer än 35 procent under 2013- 2019.
  • Tack vare förbättrad bränsleeffektivitet har kunder som använder Volvokoncernens lösningar minskat koldioxidutsläppen med 34 miljoner ton kumulativt sedan 2015.

Som ett nästa steg i sin klimatstrategi förbinder sig Volvokoncernen nu till initiativet för vetenskapliga klimatmål i linje med Parisavtalet (Science Based Targets initiative) och kommer under 2021 att fastställa mål och färdplaner för att vara ett utsläppsfritt bolag senast 2050.

För att förbättra redovisningen av klimatrelaterade risker och möjligheter stöder Volvokoncernen Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) och kommer att fortsätta utveckla företagets rapportering i enlighet med dess rekommendationer.

FAKTA

Science Based Targets-initiativet (SBTi) hjälper företag att upprätta vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser och omvandla affärsverksamheten så att den passar den framtida koldioxidsnåla ekonomin. Mål som antagits av företag för att minska växthusgasutsläppen betraktas som ”vetenskapliga” om de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen säger är nödvändig för att uppfylla målen i Parisavtalet - för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2° C jämfört med förindustriella nivåer och sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5° C. SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN: s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och ett av åtagandena inom koalitionen We Mean Business.

Climate Savers är WWF:s ledarskapsprogram med målet att erkänna ledarskap inom klimatlösningar: utveckla låga, noll- eller koldioxidpositiva affärsmodeller och visa att minskningar av växthusgasutsläpp kan gå hand i hand med ekonomisk tillväxt. Volvokoncernen har varit en del av programmet sedan 2010 och var det första fordonsföretaget som gick med.

Task Force on Climate-Released Disclosures (TCFD) bildades 2015 av Financial Stability Board (FSB). TCFD strävar efter att utveckla rekommendationer för frivilliga klimatrelaterade finansiella rapporter som är konsekventa, jämförbara, pålitliga, tydliga och effektiva och ger beslutsunderlag till långivare, försäkringsgivare och investerare.

 

5 november, 2020

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se/hållbarhet

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release