Volvokoncernens kapitalmarknadsdag fokuserade på koncernens starka ställning inom elektrifiering

På Volvokoncernens kapitalmarknadsdag idag lade vd och koncernchef Martin Lundstedt och medlemmar i koncernledningen fram strategin för att driva transformationen av transport- och infrastrukturbranscherna. Volvokoncernen strävar efter lösningar som är 100 procent säkra, 100 procent fossilfria och 100 procent mer produktiva. Kommersialiseringen av elektriska fordon är en viktig del av strategin. Ambitionen är att elektriska fordon ska stå för minst 35 procent av fordonsförsäljningen år 2030 och att minst 50 procent av koncernens intäkter ska komma från tjänster.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Transformationen innebär en stor möjlighet för Volvokoncernen att växa genom att ta marknadsandelar samt att öka penetrationen och längden i servicekontrakten. Med elektriska fordon finns en potential att öka de totala fordons- och serviceintäkterna per fordon med mer än 50 procent sett över hela livscykeln. Genom att växa serviceaffären kan Volvokoncernens motståndskraft över konjunkturcykeln stärkas ytterligare.

– Medeltunga elektriska sopbilar och lastbilar för stadsdistribution är redan i serieproduktion och vi fortsätter att hålla en hög hastighet i kommersialiseringen av tunga lastbilar för regionala transporter och anläggningsarbete. Med en komplett serie lastbilar kan vi erbjuda våra lösningar till flera olika kundsegment när marknadsförhållandena och den totala ägandekostnaden vänder till förmån för elektrifierade lösningar. Vi gör detta för att skapa värde för våra kunder, för samhället och för våra ägare, säger Martin Lundstedt.

Tidigare den här veckan kom Volvokoncernen och Daimler Truck AG överens om att bilda ett samriskbolag för att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar som huvudfokus, men också för andra applikationer. Båda parternas ambition är att göra det nya företaget till en ledande global tillverkare av bränsleceller.

– Batterielektriska fordon är en bra lösning för stadsdistribution, stadsbussar, regionala transporter och liknande applikationer. Vid tyngre laster och längre avstånd kommer bränsleceller att bli en betydelsefull teknik. De två teknikerna kompletterar varandra och båda kommer att behövas för att vi ska kunna bygga morgondagens hållbara transportsystem, säger Martin Lundstedt.

På kapitalmarknadsdagen presenterades Volvokoncernens nya ramverk för grön finansiering, vilket är klassificerat som mörkgrönt av CICERO Shades of Green. Det kopplar samman koncernens finansieringsstrategi med ambitionerna att erbjuda produkter och lösningar som är 100 procent fossilfria och att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten.

Dessutom talade Martin Lundstedt om att ta nästa steg för att anpassa och framtidssäkra Volvokoncernen i linje med Parisavtalet om klimatet. Ambitionen är att koncernen ska vara utsläppsfri som allra senast 2050. För att vara transparent om hur utvecklingen går ansluter sig Volvokoncernen nu till initiativet Science Based Targets och kommer under 2021 fastställa mål och färdplaner. För att förbättra redovisningen av klimatrelaterade risker och möjligheter stöder Volvokoncernen Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) och kommer att fortsätta utveckla företagets rapportering i enlighet med dess rekommendationer.

En videoinspelning av Kapitalmarknadsdagen kommer finnas tillgänglig här inom kort.

 

5 november, 2020

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release