Spara datumet för Volvokoncernens kapitalmarknadsdag den 11 november 2021

Volvokoncernen kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 11 november 2021. Under dagen kommer ledning att presentera koncernens strategiska inriktning som bygger på Perform and Transform, d.v.s. leverera idag och förändra för framtiden. Detta omfattar både åtgärderna för att fortsätta förbättra lönsamheten och förändringsresan mot nya, hållbara teknologier såsom batteri- och bränslecellselektriska fordon samt autonoma lösningar.
Volvo-skylt | Volvo Group

I god tid innan kommer det att meddelas om kapitalmarknadsdagen enbart blir virtuell eller om det även kommer att finnas möjlighet att närvara på plats.

Registrering kommer att ske via koncernens hemsida i närmare anslutning till evenemanget.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Johan Bartler, Investor Relations, 073 902 2193,
Claes Eliasson, Media Relations, 076 553 7229

 

14 april, 2021

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release