Investerar för digital transformation

För att få investera i de bästa bolagen måste man ha något mer att erbjuda än kapital. Efter investering kommer ägarfasen och en möjlighet att bidra till att utveckla bolaget.” Volvo står för goda värderingar, har ett bra internationellt rykte och en global räckvidd vilket är positivt när vi närmar oss de bolag vi vill investera i”, säger Christina Brinck nytillträdd Investment Director på Volvo Group Venture Capital, Volvo Groups investment bolag.
Christina Brinck | Volvo Group

Christina har tidigare arbetat som investment director på Sjätte AP-fonden, en statlig pensionsförvaltare specialiserad på onoterade investeringar. Hon har en gedigen erfarenhet inom venture capital. Volvos starka värdegrund och goda rykte var en av de saker som gjorde att Christina bytte jobb. Det och möjligheten att få verka inom en spännande bransch som är mitt inne i en digital transformation. ”Det pågår en spännande transformation av transport- och infrastrukturlösningar och den händer nu! Ska man vara med får man hoppa på tåget!” Christina som hoppade på tåget i mitten på maj, ser fram emot en spännande tid.  ”Volvo Group Venture Capital är väl positionerade att ta vara på möjligheter i branschen.  Vi fokuserar på att investera i bolag inom tre områden -  logistics, site location, electrification. Där söker vi bolag som Volvo både kan ha ett strategiskt samarbete med och få finansiell avkastning.”

I bagaget har Christina sina många viktiga och stora nätverk inom venture capital. ”Jag jobbar mycket med och genom interna men framförallt externa nätverk. Hur mycket förstod jag nog först när jag en dag bröt benet och endast behövde meddela en enda person på mitt jobb men behövde ringa desto fler samtal utanför jobbet.”

Christina förklarar att investeringen är bara början av en lång investeringsprocess. ”Den korta delen är att investera. Därefter följer flera år av ägarskap. Vi jobbar hela tiden för att nå våra två mål - strategiska och finansiella.”

Ett område som successivt integreras i investeringsprocessen är ESG, Environmental Social Governance, kvalitetssäkrade processer för hållbara investeringar. ”Vi vill göra rätt från början och som investerare har vi stor möjlighet att påverka. Vid uppskalning av ett bolag görs hela tiden val när det gäller till exempel strategi och HR-frågor och då är det viktigt att stå för en sund kultur. Volvo har starka goda värderingar, vi vill inte göra investeringar som strider mot dessa.”

Mycket av det här finns redan idag som ett mindset hos entreprenörer i de små nystartade bolagen. Christina och hennes kollegors jobb består av att ta reda på vad bolagen de investerar i har för potential att successivt utveckla sitt ESG-arbete. ”Bolag byggs långsiktigt och möjligheten att attrahera kunder och medarbete och nå maximalt värde vid kommande kapitalrundor ökar när ett strukturerat hållbarhetsarbete finns på plats.”

Den digitala transformationen är ett snabbgående tåg och möjligheter att göra investeringar är många. Men vad är en bra investering egentligen? Christina förklarar att bara för att ett bolag eller en tjänst anses vara bra så behöver det inte vara en bra investering. ”Även om allt annat stämmer så kan värderingen vara för hög i förhållande till risken. Det är också viktigt att ägarkonsortiet är starkt och anpassat till bolagets planerade utveckling. Det är mycket som ska stämma, bolaget ska passa in i Volvo, ha en bra affärsidé och tjänst och dessutom vara en bra affär för Volvo. Jag ser fram emot att få vara med och utvärdera bolagen vi vill investera i, att få dyka in i ny teknik och nya idéer. Hela idén med venture är ju att hitta nya affärsmodeller som löser problem och därmed kan vi driva den digitala transformationen inom transport och logistik framåt.”

Länk till Volvo Group Venture Capital webbsida