Martha Finn Brooks föreslås som ny styrelseledamot i AB Volvo

Valberedningen i AB Volvo föreslår att Martha Finn Brooks väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 31 mars 2021. Valberedningen föreslår också omval av ordförande Carl-Henric Svanberg samt av ledamöterna Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, Eric Elzvik, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora och Helena Stjernholm. James W. Griffith står inte till förfogande för omval.
volvo group

 

Martha Finn Brooks, 61, har en bred internationell erfarenhet från ledande befattningar och över 30 års erfarenhet från styrelsearbete i publika bolag. Tidigare positioner omfattar ett antal olika ledande befattningar inom Cummins, exempelvis som chef för lastbils- och bussverksamheten samt som chef för motorförsäljning och Customer Engineering. Hon har även varit chef för Novelis, som är världsledande inom tillverkning av valsat aluminium och återvinning. Martha Finn Brooks är ledamot i styrelsen för Jabil Inc., Bombardier och Constellium SE och hon är ordförande i styrelsen för CARE, en av världens största NGO:er, ledande i arbetet i 93 länder för att bekämpa fattigdom och social orättvisa.

Valberedningen i AB Volvo består av representanter för fyra av bolagets största ägare, som tillsammans representerar 17,7 procent av aktierna och 42,1 procent av rösterna, och styrelsens ordförande. De ledamöter som representerar de största ägarna är Bengt Kjell (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Ramsey Brufer (Alecta) och Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management).

17 februari, 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Kjell, ordförande i valberedningen, tel: +46 705-94 53 98.

 

För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Form background image

Prenumerationsservice

RELATERADE NYHETER

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release