Daimler Truck AG och Volvokoncernen bildar bränslecellsbolaget cellcentric

Daimler Truck AG och Volvokoncernen genomförde idag transaktionen för att bilda det tidigare aviserade bränslecellssamarbetet. Volvokoncernen har förvärvat 50 procent av aktierna i befintliga Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 6,3 miljarder kronor (cirka 0,6 miljarder euro) på kassa- och skuldfri basis. Ambitionen är att göra det nya joint venture-bolaget till en ledande global tillverkare av bränsleceller och därmed hjälpa världen att ta ett stort steg mot klimatneutrala och hållbara transporter fram till 2050. Daimler Truck AG och Volvokoncernen har kommit överens om att döpa om företaget till cellcentric GmbH & Co. KG.
1860x1050-cellcentric

Det gemensamägda bolaget kommer att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar som huvudfokus, men också för andra applikationer. Ett viktigt mål för Daimler Truck AG och Volvokoncernen är att börja med kundtester av lastbilar med bränsleceller inom en treårsperiod och att påbörja serietillverkning under andra halvan av detta decennium.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG äger lika stora andelar i samriskbolaget, men fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra områden såsom fordonsteknik och bränslecellintegration i lastbilar.

I november 2020 undertecknade Volvokoncernen och Daimler Truck AG ett bindande avtal för det gemensamma företaget. Ett preliminärt icke-bindande avtal undertecknades redan i april samma år.

 

1 mars, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernen, 076 553 72 29, claes.eliasson@volvo.com
Peter Smodej, Daimler Truck AG, +49 176 30936446, peter.smodej@daimler.com
Kim Jana Eisfeld, cellcentric, +49 176 30963783, kim.eisfeld@cellcentric.net

 

För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter