Modern beredskap för hela Sverige

Vi i näringslivet är och vill vara en naturlig del för att möta och bygga upp Sveriges framtida beredskap. Vi är redo – låt oss göra Sverige världsledande på försörjningsberedskap.
Modern beredskap för hela Sverige

Volvokoncernens Vd och koncernchef Martin Lundstedt har gått samman med Vd:arna för tre andra av Sveriges största företag och tillsammans presenterar de ett utvecklingsförslag baserat på erfarenheter från det gångna året:

 

Bakgrund

Covid-19-pandemin har visat på brister i Sveriges och andra länders krisberedskap. Beredskapslager hade skrotats och globala distributionskedjor ledde till att skyddsutrustning varken fanns på plats eller kunde levereras inom rimlig tid.

När pandemin slog till vände sig såväl regering som myndigheter till oss industriaktörer med frågan om vi kunde hjälpa till att lösa vårdens akuta brister. Vi ställde i rekordfart om och utökade våra produktionsmiljöer för att producera ansiktsmasker, skyddsförkläden, visir och annan skyddsutrustning. Vi delade med oss av kunskap i logistik och inköp, om hur skyddsutrustning och sjukvårdsprodukter fungerar, var svagheterna finns och hur säkerheten kan ökas. Som stora aktörer med stark svensk förankring var det en självklarhet att göra vad vi kunde för att hjälpa till, men det var också frustrerande att se hur våra kompetenser hade kunnat göra mycket mer nytta om vi hade haft system och strukturer på plats, en tydlig mottagare och upparbetade samarbetsformer där varje aktör kunnat fokusera på det de gör allra bäst.

 

Förslag på vägen framåt

Nu behöver Sverige bygga beredskap för nästa kris och industrin både vill och kan leverera lösningar. Tillsammans har nu AB Volvo, Saab AB, ABB AB, och Mölnlycke AB lagt fram ett förslag på ett koncept för modern beredskap för Sverige.

Sverige har en världsunik industribas som går att dra nytta av för att få kostnadsseffektiva och moderna lösningar för framtida kriser. Historiskt har näringslivet och industrin haft en utpekad roll i beredskapssystemet, men det som en gång kallades K-företag avvecklades under 90-talet. Utgångspunkten var att stat och näringsliv behöver varandra även vid kriser. Dagens förslag kan ses tangera på en historisk tanke men idag med ett modernt upplägg.

Näringslivet är och vill vara en naturlig del för att möta och bygga upp motståndskraften i Sverige för framtida kriser – resurserna finns och gemensamt med myndigheter och institut kan vi göra Sverige världsledande på försörjningsberedskap.  

 

Vad förslaget innebär

Regionala ”försörjningshubbar” etableras på platser där det redan idag finns moderna flexibla industrimaskiner med tillhörande bemanning som kan producera ett större antal av olika produkter, exempelvis skyddsutrustning eller reservdelar. Konceptet som föreslås är skalbart och kan täcka det nationella behovet inom förberedda kategorier, som ska täcka de behov för de mest sannolika krisscenarierna.

 

Varför den här typen av beredskap behövs

Det är ett kostnadseffektivt och flexibelt komplement till traditionella beredskapslager. Målsättningen är att Sverige aldrig ska hamna i en kris där det inte finns materielförsörjning säkrad. Moderna beredskapslager garanterar tillgång till uppdaterad utrustning från dag ett och genom hela krisen. Det är en flexibel beredskap som inte bara används vid krig utan även vid kriser som naturkatastrofer eller pandemier. Tanken är att det ska vara flexibelt så att det finns en omställningsförmåga inövad och förberedd för att hantera just det oförutsägbara på ett mer effektivt sätt.

Vi vill poängtera att detta är ett förslag från oss i industrin hur vi tror att vi gemensamt kan skapa en modern, säker och kostnadseffektiv försörjningsberedskap för Sverige. Det är nu upp till att myndigheterna att vidare utreda förutsättningarna, där vi gärna bidrar med våra kunskaper och erfarenheter, avslutar de fyra Vd:arna med en gemensam signatur i en debattartikel som publicerades hos DN den 17 maj 2021:

https://www.dn.se/debatt/pandemin-visade-en-ny-vag-for-svensk-forsorjningsberedskap/

Bakom förslaget och debattartikeln står AB Volvo, Saab AB, ABB AB och Mölnlycke AB.