Volvo och Holcim i samarbete med autonoma elektriska dumprar

Volvo Autonomous Solutions och Holcim Schweiz går samman för att gemensamt testa och vidareutveckla användandet av autonoma elektriska dumprar i dagbrott. Båda företagen delar det gemensamma målet att utveckla säkra, effektiva, innovativa och hållbara infrastruktur och transportlösningar.
image-volvo-autonomous-solutions-holcim

Volvo Autonomous Solutions och Holcim Schweiz går samman för att gemensamt testa och fortsatt utveckla användandet av autonoma elektriska dumprar. Holcims kalkstensbrott Gabenchopf i Siggenthal har valts som plats för projektet. De batterielektriska dumprarna som för tillfället testas markerar tydligt nästa steg för branschen. De är inte bara tystare och mer miljömässigt hållbara än konventionella maskiner, utan även säkrare och samtidigt den första CE-certifierade elektriska och autonoma transportlösningen för dagbrotts och cementindustrin.

- Vårt gemensamma projekt med Holcim demonstrerar en hållbar transportlösning som är kommersiellt gångbar och kombinerar den senaste tekniken inom digital kommunikation, automation och elektrifiering, säger Nils Jaeger, vd för Volvo Autonomous Solutions. Tack vare starkt samarbete mellan två dedikerade företag har vi möjligheten att tillsammans presentera en hållbar framtid genom att implementera vår lösning i en verklig miljö.

- Vi är mycket glada över vårt samarbete med Volvo och vårt gemensamma projekt, säger Simon Kronenberg, vd för Holcim Schweiz och Italien. Vårt deltagande i projektet representerar ytterligare ett steg mot att nå våra hållbarhetsmål. Vi letar efter lösningar som kombinerar innovation och miljömedvetenhet och vi investerar kontinuerligt i åtgärder som minskar vårt globala CO2-avtryck för att säkerställa en hållbar framtid.

För Holcim spelar logistik en stor roll i det globala arbetet med att minska klimatpåverkan: ”Här kan vi som företag bidra redan idag, samtidigt som vi fortsätter utvecklingen av tekniker och produkter med minskat CO2-utsläpp.” Lika viktigt är användandet av förnyelsebar energi. Holcim har sedan 2019 drivit samtliga sina anläggningar med förnyelsebar energi och använder uteslutande grön energi för sina eldrivna fordon, däribland elektriska betonglastbilar som redan är i bruk. 

Testerna och den troliga implementeringen av de elektriska dumprarna i dagbrottet är en del av Holcims digitaliseringsinitiativ ”Plants of Tomorrow”. Andra delar av initiativet är pågående tester med robotar och artificiell intelligens genom hela produktionsprocessen för att utveckla innovativa lösningar och på så sätt skapa säkrare, effektivare och mer hållbar cementproduktion.

- Volvos ambition är inget mindre än att ta framtidens infrastruktur och transportlösningar till våra kunder på ett kommersiellt gångbart sätt, det här projektet tillsammans med Holcim representerar nästa steg på den resan, säger Nils Jaeger.


3 november, 2021

Vill du ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Berling, Volvo Autonomous Solutions, christian.berling@volvo.com, +49 160 98263763
Claudia Hager, Holcim Switzerland, claudia.hager@holcim.com, +41 79 123 75 34


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter