Den gröna kemins fader vinner Volvos miljöpris 2021

Yale-professorn Paul Anastas, en pionjär inom utvecklingen av ofarliga kemikalier, tilldelas Volvos miljöpris 2021. Volvo Environment Prize är ett av världens mest respekterade vetenskapliga miljöpriser. Prisjuryns motivering: Paul Anastas forskning "revolutionerar den kemiska industrin och utgör ett viktigt bidrag till att möta hållbarhetsutmaningen".
image-paul-anastas-winner-volvo-environment-prize-2021

Allt vi rör, ser och känner är kemiskt, oavsett om det är möbler, kläderna vi bär, mediciner vi tar eller elektronik som vi använder. Under de senaste två århundradena har kemin skapat tekniska mirakel som ökat människornas livskvalitet. Men dessa prestationer har också lett till oönskade konsekvenser i form av föroreningar, avfall och gifter.

Paul Anastas, allmänt känd som "den gröna kemins fader", bestämde sig för att göra något åt detta tidigt i sin karriär som anställd kemist vid US Environmental Protection Agency. Han var med och grundade Green Chemistry Institute och fungerade senare som rådgivare åt Vita huset och chefsforskare vid EPA. Professor Anastas är för närvarande direktör för Center for Green Chemistry and Green Engineering vid Yale-universitetet.

"Grön kemi innebär inte uppoffringar", säger Paul Anastas. "Den gröna kemins nya produkter presterar inte bara lika bra, de presterar nästan alltid bättre än de befintliga teknologierna. Det beror på vi historiskt sett har omvandlat en kemikalie till en annan på ett ganska brutalt och fult sätt. Vi värmer, slår och behandlar dessa ämnen på ett sätt som ofta gör dem giftigare. Det ökar risken för att de reagerar med våra kroppar och biosfären.”

Paul Anastas forskning har i stället fokuserat på hur naturen gör saker. Han och hans elever har utvecklat metoder för generisk molekylär design för mindre gifter och avfall. Paul Anastas har dessutom utvecklat The Twelve Principles of Green Chemistry (tolv principer för grön kemi). Det är ett ramverk som ofta används av såväl industrin som universiteten. Han har också arbetat för utvecklingen av de gröna keminätverk som nu är verksamma i över 30 länder. De har gjort många framsteg, till exempel har ny biobaserad plast skapats. De har också tagit fram nya tillverkningsmetoder som minskar avfallet, vilket kan ge betydande miljöfördelar då 90 procent av allt material som går in i tillverkningen omedelbart slutar som avfall.

Den ultimata utmaningen är dock CO2, som är den största orsaken till klimatförändringarna. Paul Anastas är optimistisk:

"Nu arbetas det med briljant grön kemi som omvandlar CO2 till användbara material, som byggnader eller broar. Stora mängder CO2 går in i materialen och bidrar till att förändra ekvationen. Det är en av de stora utmaningarna som grön kemi står inför, och det här priset hedrar alla gröna ingenjörer runt om i världen."

Juryn för Volvo Environment Prize Foundation motiverar:

"Paul Anastas forskning revolutionerar den kemiska industrin, från grundläggande reaktionsmetoder till så olika tillämpningar som att bearbeta livsmedel och producera grönt väte."

Martin Lundstedt, ordförande för Volvo Environment Prize Foundation och Volvo-koncernens VD, kommenterar 2021 års utmärkelse:

"Hur vi tacklar de enorma miljöutmaningarna som ligger framför oss måste styras av vetenskapen. Det är anledningen till att Volvos miljöpris finns. Men priset existerar inte bara för att säga till forskarna: bra jobbat. Det finns också till för att säga till alla andra att lyssna och agera."

Volvos miljöpris har under 32 år delats ut årligen till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter inom hållbarhet. Tre av pristagarna har senare tilldelats Nobelpriset. Priset kommer att firas den 1 december med en prisceremoni och ett seminarium som livestreamas.
www.environment-prize.com

Se videon med Paul Anastas här.


28 oktober 2021

Presskontakt:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, +46 76 553 72 29


Mer information finns på volvogroup.com
Följ oss på Twitter för täta uppdateringar: @volvogroup

Volvokoncernens transport- och infrastrukturlösningar skapar välstånd genom att erbjuda lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftlösningar för marina och industriella tillämpningar samt finansiering och tjänster som ökar våra kunders tillgänglighet och produktivitet. Volvokoncernen grundades 1927 och arbetar engagerat med att forma det framtida landskapet för hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, sysselsätter nästan 100 000 personer och betjänar kunder på över 190 marknader. Koncernens nettoförsäljning uppgick 2020 till cirka 338 miljarder SEK (33,6 miljarder EUR). Volvos aktier är noterade på Stockholmsbörsen.

Form background image

Prenumerationstjänst

Relaterade nyheter