Håkan Frisingers pris går till forskning om hållbara investeringar i infrastruktur

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2021 års stipendium till Johan Holmgren, professor i transportekonomi vid Molde University College, Norge.
image-johan-holmgren-scholarship

Johan Holmgren tilldelas stipendiet om 300 000 kronor för sitt omfattande forskningsarbete, medan anslaget om 500 000 kronor för VREF (Volvo Research and Educational Foundations) Visiting Researcher Programme ges till Malmö universitet som är värd för den prisbelönda gästforskaren.

- Från en vetenskaplig grund inom transportekonomi har Johan Holmgren gjort viktiga bidrag genom både empiriska verk och policyrelaterade publikationer. Flera av hans studier har fokuserat på den så kallade ’bredare fördelen med tillgänglighet’, vilken är mycket relevant för att säkerställa en hållbar utveckling av infrastruktur och se till att investeringarna är effektiva för samhället. Han har en mycket intressant vetenskaplig profil som kombinerar ekonomisk vetenskap med andra discipliner och forskningsområden. Forskningens potentiella bidrag till samhället är tydligt med direkt koppling till politik och beslutsfattande, lyder motiveringen från styrelsen vid Håkan Frisingers stiftelse.

Håkan Frisingers stiftelse grundades på AB Volvos initiativ och har självständigt gett ut årliga stipendier inom transportsmedelsforskning i Sverige sedan 2000 och sedan 2021 i de nordiska länderna. Målet med utmärkelsen är att främja och stödja forskning och utveckling inom transportområdet, till förmån för akademin, industrin och samhället i allmänhet.

Se mer information om stiftelsen här.

 

30 september, 2021
 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Lundgren, Ordförande i VREF:s vetenskapliga råd, +46 (0) 31 772 22 56


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter