Finansiell påverkan på Volvokoncernen på grund av kriget i Ukraina

Sedan kriget i Ukraina inleddes och sanktioner införts har all försäljning, service och produktion i Ryssland avbrutits. Volvokoncernens totala tillgångar relaterade till Ryssland uppgår till cirka 9 miljarder kronor, varav cirka 6 miljarder kronor är kassapåverkande som kan komma att materialiseras under de kommande åren. Under första kvartalet 2022 kommer tillgångar uppgående till cirka 4 miljarder kronor att reserveras och påverka rörelseresultatet negativt, främst inom segmentet Financial Services. 
1860x1050-news-common-volvo-sign

Under 2021 var cirka 3 procent av Volvokoncernens nettoomsättning hänförlig till Ryssland.

Volvokoncernen uttrycker sin djupaste medkänsla med alla de människor som lider på grund av det förödande kriget i Ukraina och är engagerad i att ge stöd till de anställda, familjer och samhällen som påverkas.

8 april 2022

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.30 den 8 april  2022.

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release