Spara datumet för Volvokoncernens kapitalmarknadsdag den 22 juni 2022

Volvokoncernen kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 22 juni 2022. Under dagen kommer ledningen att presentera koncernens strategiska inriktning som bygger på Perform and Transform, d.v.s. leverera idag och förändra för framtiden. Fokus kommer att ligga på transformationsresan mot mer hållbara transport- och infrastrukturlösningar.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Evenemanget är planerat att hållas på koncernens anläggningar i Göteborg. Volvokoncernen följer Folkhälsomyndighetens covid-19 rekommendationer och är beredda att styra om till ett rent digitalt evenemang om situationen skulle kräva det.

Inbjudan kommer att skickas ut i närmare anslutning till evenemanget.

22 februari, 2022

För  ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29
Johan Bartler, Volvokoncernens investerarelationer, 073 902 21 93

För mer information, gå till volvogroup.se

För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter