AB Volvo publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Volvokoncernen publicerade idag Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 på www.volvogroup.se. Under året fortsatte Volvokoncernen att leverera en god lönsamhet och tog flera viktiga steg i arbetet med att leda omställningen till ett klimatneutralt transportsystem.
ab-volvo-annual-and-sustainability-report

– Vi har ett brett utbud av elektriska lastbilar, bussar och maskiner, höga marknadsandelar och ett stort intresse från våra kunder. Tillsammans med våra kunder och partners är vi i en stark position för att leda omställningen av vår bransch mot en mer hållbar framtid, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under 2021 steg koncernens nettoomsättning till 372 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 41,0 miljarder med en justerad rörelsemarginal på 11,0%. Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten steg till 25,3%.

25 februari, 2022

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se

För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

abvolvo-2021-12-31-sv.zip Volvokoncernen Års- och hållbarhetsredovisning Format ZIP Size 28 MB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter