Volvo Group Venture Capital investerar i Optibus, ett mjukvarubolag för effektiv och hållbar kollektivtrafik

Volvo Group Venture Capital AB investerar i Optibus Ltd som utvecklar och säljer mjukvarubaserade optimeringslösningar för planering och drift av kollektivtrafik. Investeringen markerar de två bolagens höga målsättningar för hållbara bussflottor och mer effektiva transportlösningar. 
7900-electric-articulated-2019-bus-stop-avenyn

Högkvalitativa och hållbara kollektivtrafiklösningar kan skapas genom en bred digitalisering i branschen och elektrifiering av fordon. Volvo Group Venture Capital är en del av Volvokoncernen och kan genom sin investering i Optibus bidra till att snabba på utvecklingen i den globala kollektivtrafikmarknaden. Optibus lösning används i över 1000 städer i 26 länder i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien.

  • Optibus erbjuder en skalbas SaaS-lösning och har dubblat sin omsättning under flera år. Bolagets grundare, dess företagskultur och plattform har haft stora framgångar. Vi bedömer att Volvokoncernen kan bidra med strategiskt värde till bolagets fortsatta utveckling, säger Christina Brinck, Investment Director, Volvo Group Venture Capital.

Bussmarknaden är i förändring baserat på digitalisering, elektrifiering och nya affärsmodeller. Mjukvarulösningar är viktigt för att städer och bussoperatörer ska kunna dra nytta av marknadsutvecklingen. Optibus och Volvokoncernen kommer att samarbeta för att gemensamt bygga strategiskt lärande och skapa tillväxtmöjligheter.

  • Samarbetet med Optibus kommer att bidra i vårt arbete för att erbjuda kunder mer effektiva och hållbara transportlösningar, säger Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar.
  • Vi är hedrade av att Volvo Group Venture Capital har gjort denna strategiska investering och på så sätt bidrar till att möjliggöra effektivare kollektivtrafiklösningar genom bättre IT-infrastruktur. Utbytet mellan Volvokoncernen, en global OEM med stor branscherfarenhet, och Optibus, ett snabbväxande SaaS-bolag, kommer att främja och driva på utvecklingen för hållbara fordonsflottor, säger Amos Haggiag, vd och medgrundare av Optibus.

Volvo Group Venture Capital grundades 1997 och investerar i venturebolag i Nordamerika och Europa. Målet är att driva transformation genom att bidra till utveckling av nya tjänster och affärsmodeller och att främja samarbeten mellan små innovativa bolag och Volvokoncernen. Marknadstrenderna som skapar framtidens transportmarknad i kombination med Volvokoncernens strategiska prioriteringar definierar investeringssegmenten: Logistiktjänster, Områdeseffektivisering, Elektrifiering och Klimatrelaterade investeringar.

5 juli, 2022

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release