Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds stipendiater 2022 utsedda

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Angela Molinaro till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Emilia Alfonzo Rodriguez till pristagare i kategorin klinisk forskning. Stipendiaterna, som båda forskar vid Göteborgs universitet, belönas med 100 000 kronor vardera som utbetalas till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som extra forskningsanslag.
1860x1050-news-common-volvo-sign

- Angela Molinaro tilldelas priset i kategorin basvetenskaplig forskning för sina avancerade och nyskapande, experimentella studier som rör PI3K-signalering kopplat till bland annat cancersjukdom. Forskningen visar skillnader i fysiologiska effekter av olika PI3K-isoformer, liksom faktorer som kan påverka behandling med PI3K-hämmande substanser. Resultaten från avhandlingen ger ny grundläggande kunskap som på sikt kan användas för bättre behandling av cancersjukdomar, säger Eva Forssell-Aronsson, professor vid Göteborgs universitet och verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond i motiveringen.

- Emilia Alfonzo Rodriguez får priset i kategorin klinisk forskning för kliniskt relevanta och väl genomförda studier rörande screening och behandling av livmoderhalscancer och vaginalcancer. Forskningen var fokuserad på betydelsen av screening och jämförelse mellan olika operationsmetoder. Denna kunskap kan leda till tydlig nytta för patienterna genom bättre diagnostik och behandling av dessa cancersjukdomar, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning av cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Utdelningsceremoni för priserna kommer hållas på Sahlgrenska universitetssjukhuset onsdagen den 18 maj 09.15-11.30, Stammen, Blå stråket 6, Sahlgrenska US, Göteborg. Evenemanget hålls på engelska. 

13 maj, 2022

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Holmström, ordförande i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond & Senior Advisor AB Volvo, 031 66 10 73, eller
Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, 070 372 26 26

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release